Het is een volumecombi, waarvan het bedrijf er al zo’n 180 heeft lopen. De komende weken wordt nog een aantal nieuwe volumecombi’s afgeleverd, waarmee de totale vloot van Reining met nog eens twintig trekkers met 45 opleggers wordt uitgebreid tot 320 volumecombinaties.

Milieudoelstellingen

Reining heeft na de verzelfstandiging begin 2014 ingezet op een modern wagenpark waarmee het – in combinatie met een hoge beladingsgraad op het gebied van volumetransport en door de Euro 6-norm – een belangrijke bijdrage levert aan de CO2- en NOX-reductie. Daarmee neemt de onderneming milieudoelstellingen alsmede het gebruik van schaarse grondstoffen zeer serieus.