De markt voor opleggers heeft in 2021 een flinke inhaalslag gemaakt ten opzichte van 2020 en zit weer op het oude niveau van voor de coronacrisis. In 2020 lag de productie lager doordat investeringen in nieuw materieel veelal werden uitgesteld.

Grote vraag naar containers

De branche profiteerde afgelopen jaar onder meer van de grote wereldwijde vraag naar containers en het groeiende aandeel containers dat over de weg werd vervoerd. De registraties van containercarriers verdubbelde in 2021 en kwam uit op 1.879 stuks ten opzichte van 936 in 2020. Dat is net iets onder het niveau van 2019 toen 1.962 containercarriers werden geregistreerd. Ook werden er meer zeilwagens (huifopbouw) en opleggers met gesloten opbouw afgezet. Voor huifopbouw groeide het aantal naar 4.342 stuks ten opzichte van 2.853 in 2020 (+52 procent). Voor gesloten opbouw lag de groei zelfs nog iets hoger en kwam uit op 2.567 stuks (+53 procent). Dit type opleggers is het meest voorkomend en wordt ingezet voor het transport van een veelheid van verschillende soorten goederen door heel Europa.

Registraties opleggers januari 2022

De sterke groei van opleggers in 2021, zet volgens RAI CarrosserieNL en VWE ook door in 2022. Afgelopen januari steeg het aantal trailerregistraties met 33 procent ten opzichte van januari 2021, naar 1.661 stuks tegenover 1.253 afgelopen jaar.

Lees ook: ‘Teleurstellend dat de elektrificatie van een opbouw niet wordt gestimuleerd’