Deze studie is onderdeel van het handboek Stream Goederenvervoer, waarvan onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van de Topsector Logistiek een update heeft verzorgd.

Meer en minder CO2-uitstoot 

Uit de studie blijkt dat de batterijproductie voor een toename in de CO2-emissies zorgt bij de productie van voer- en vaartuigen. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de afname van emissies in het gebruik. Dat verschil zal nog groter worden naarmate batterijen efficiënter geproduceerd worden, de levensduur van de batterij toeneemt en de CO2-emissies van elektriciteitsproductie afnemen.

Stream Goederenvervoer 2020

Stream Goederenvervoer 2020 is een handboek met emissiefactoren per tonkilometer voor weg, spoor, binnenvaart zeevaart en luchtvaarttransport. Nieuw in Stream 2020 zijn de kentallen voor luchtvracht en een hoofdstuk over de emissies van voertuigproductie en infrastructuurgebruik. Aanleiding voor deze update is dat door Europese voertuignormen en vlootvernieuwing, overheidsbeleid en technische vooruitgang, de emissies van transport sinds 2014 (basisjaar in Stream 2016) zijn veranderd. Daarnaast zijn vanuit metingen aan voer- en vaartuigen nieuwe inzichten ontstaan over de werkelijke emissies van voertuigen. 

Onder de naam Stream (Studie naar TRansportEmissies van Alle Modaliteiten) publiceert CE Delft al een aantal jaar rapporten met emissiekentallen van transport. De emissiekentallen uit de Stream-studies worden veelvuldig gebruikt door beleidsmakers, bedrijven, onderzoekers en adviseurs voor het maken van beleidsafwegingen omtrent vraagstukken op het gebied van modal shift, wagenparkvernieuwing en footprinting.

Rapport lezen

Het complete Nederlandstalige rapport is hier te lezen. Door de internationale belangstelling naar de studie over de impact van batterijproductie op de CO2-emissies in de levenscyclus van elektrische voertuigen is dit tevens hier beschikbaar in het Engels.