Voor de controle van roetfilters worden keuringsstations uitgerust met een deeltjesteller (fijnstofmeter). Deze controle moet toezien dat het verbod op het verwijderen van roetfilters voor alle Euro 5- en Euro 6-dieselauto’s en dieselbestelwagens wordt nageleefd en ervoor zorgen dat niet goed werkende filters vervangen of gerepareerd worden. RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck is blij met de invoering, omdat hiermee effectief toezicht wordt gehouden op de milieuregels. “Een schoon rijdend wagenpark is cruciaal voor de gezondheid van mens en omgeving.”

Tweede Kamer over controle roetfilter

De laatste stap die nu genomen moet worden is akkoord van de Tweede Kamer op het voorstel. RAI Vereniging roept de Tweede Kamer op om nog voor het verkiezingsreces in te stemmen en daarmee ruim baan te geven voor invoering in 2022.

Emissie-eisen dieselvoertuigen

Dieselpersonenauto’s moeten sinds 2011 een door de fabrikant gemonteerde roetfilter hebben om aan de Europese emissie-eisen te voldoen. Voor dieselbedrijfswagens geldt dit sinds 2012. In Nederland rijden naar nu schatting 100.000 tot 125.000 apk-plichtige dieselauto’s en bestelwagens rond die niet door de keuring komen omdat het roetfilter defect is of verwijderd. Hierdoor stoten ze meer fijnstof uit dan wettelijk is toegestaan. Het verwijderen of onklaar maken van een roetfilter op dieselauto's is al sinds 2017 een strafbaar feit maar was moeilijk te controleren. 

Met invoering van een zogenoemde deeltjesteller of fijnstofmeter in de apk per 1 juli 2022 worden Euro 5- en Euro 6-dieselpersonenauto’s en -bestelwagens gecontroleerd of de uitstoot van fijnstof nog voldoet aan de wettelijke eisen. Voldoet de uitstoot van een auto niet meer, dan moet het filter vervangen of gerepareerd worden.

Gezonde mobiliteit

“Auto- en bedrijfswagenfabrikanten zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat nieuwe voertuigen steeds schoner, zuiniger en veiliger worden”, aldus Van Eijck. "Het is daarom vanzelfsprekend dat op het moment dat het voertuig de showroom verlaat, de nieuwe eigenaar de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat het voertuig in de praktijk ook altijd aan de milieueisen blijft voldoen." 

Dankzij invoering van de fijnstofmeter worden zo’n 825.000 personenauto’s en 622.000 bedrijfswagens in de toekomstige apk onderworpen aan een fijnstofmeting aan de uitlaat. “Meten is weten”, stelt Van Eijck. “En op die manier zorgen wij ervoor dat naast nieuwe auto’s ook het rijdend wagenpark zo schoon mogelijk blijft. Hiermee zetten wij een belangrijke stap naar een gezond mobiliteitssysteem.”