De innovatie komt voort uit de wens van de Gemeente Rotterdam voor een efficiënter en schonere bouwlogistiek. Die is door de enorme bouwopgave de komende jaren alleen maar urgenter geworden. Bovendien streeft de gemeente naar een groter aandeel emissieloos transport, ook in de bouwlogistiek. De Gemeente Rotterdam ging daarom de afgelopen jaren in overleg met partijen die stappen willen zetten. Zo benaderde de gemeente aannemers en vervoerders te zien wat nodig is om een efficiëntere en schonere bouwlogistiek te realiseren. De elektrisch aangedreven autolaadkraan met aanhangwagen van 50 ton is een van de oplossingen die hieruit is voortgekomen.

Subsidieregeling

Voor een efficiënte bouwlogistiek zijn het autonoom kunnen lossen op de bouwplaats met een eigen autolaadkraan en voldoende laadvermogen een vereiste. Dat vormde dan ook het uitgangspunt voor de innovatie. Met ERA Contour als koploper besloot Vlot Logistics te investeren in de 50 tons elektrische truck met een elektrisch aangedreven 40 tonmeter autolaadkraan. De EMOSS-truck is qua prestaties gelijkwaardig aan een diesel truck. En ook voor de portemonnee pakt hij gunstig uit doordat hij in aanmerking komt voor de subsidieregeling van de Gemeente Rotterdam om schonere bouwlogistiek te stimuleren. 

Betrokken partners

De unieke elektrisch aangedreven autolaadkraan met aanhangwagen is onderdeel van het project VERZET dat gefinancierd wordt vanuit de subsidie Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport. Vanuit dit project werken Vlot Logistics, ERA Contour, EMOSS, TNO, P. v.d. Velden Lease en BREYTNER samen aan nieuwe oplossingen voor een efficiëntere bouwlogistiek.
autolaadkraan