“Het idee bestond dat de standaardkengetallen aan de hoge kant zijn”, zegt Margriet Geluk, supplychain engineer bij NPRC. “Dit heeft aanzet gegeven om eens verder te kijken en te zien of dit gevoel bevestigd kon worden. Onder het mom van meten is weten zijn we een pilot gestart in samenwerking met de Topsector Logistiek. En daaruit bleek dat we met de pilot 28 procent onder de kengetallen uitkomen.”

Reductie CO2-uitstoot binnenvaart

“CO2-monitoring speelt zich af op het snijvlak van duurzaamheid en digitalisering”, vervolgt Geluk. “Omdat dit speerpunten zijn binnen de NPRC-strategie gaan dit soort projecten ons nauw aan het hart. De afgelopen jaren heeft de binnenvaart veelvuldig bewezen een reductie in CO2-uitstoot te kunnen realiseren. De uitkomsten van de pilot bevestigen de goede milieuprestaties van de binnenvaart en gaf aanleiding tot een vervolgtraject met de Topsector.” 

CO2-emissies accountable maken 

Met de CO2-monitoring in de binnenvaart ontstaat meer inzicht in de milieuprestaties van deze modaliteit. Het project geeft inzicht en vergemakkelijkt de verbijzondering van uitstoot per transport. Verladers vragen steeds vaker om inzicht in uitstootgegevens voor hun eigen CO2-boekhouding. Door te kunnen benchmarken tussen verschillende binnenvaartschepen en operators kunnen snel verbeterpunten worden gedefinieerd en geïmplementeerd. Dat past binnen de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen die binnen Europa zijn opgesteld (Fit for 55). 

Lees ook: Intermodaal transport moet bereikbaarder worden, vinden 4Shipping en Uturn

Vervolgstappen 

Momenteel werkt NPRC aan een vervolgproject om de CO2-gegevens nog nauwkeuriger te kunnen bepalen. “Juist door deze samenwerking met Topsector Logistiek hoopt NPRC bij te dragen aan de ontwikkeling van een standaard voor CO2-monitoring in de binnenvaart”, zegt Geluk. “De gegevens worden onderdeel van iBarge, een app waarmee binnenvaartondernemers en bevrachters gemakkelijk informatie over transporten kunnen uitwisselen. Dit betekent dat alle stakeholders inzicht krijgen in de CO2-uitstoot per transport. Met de deelname aan dit project steekt NPRC haar nek uit en ontwikkelen wij samen een standaard die een oplossing biedt voor de hele binnenvaartsector van droge bulkschepen tot tankers.” 

NPRC

Met 140 leden genereert de coöperatie NPRC een omzet van € 90 miljoen per jaar. Dagelijks zijn ongeveer tweehonderd schepen in de vaart voor NPRC, die ruim 14 miljoen ton bulk, containers en stukgoed vervoeren op de Europese binnenwateren. De coöperatie heeft vestigingen in Rotterdam, Mannheim, Duisburg, Antwerpen en Parijs. Bij NPRC staan duurzaamheid, samenwerking in de logistieke keten, transparantie, digitalisering en efficiëntie voorop.