Het ArenaRed-systeem maakt het mogelijk om in een dieselmotor andere brandstoffen zoals ethanol, methanol, methaan en waterstof te verbranden. Als deze brandstoffen op een groene manier zijn geproduceerd, is de uitstoot van de motor 100 procent CO2-neutraal. Bovendien minimaliseert het systeem de uitstoot van stikstof en roet, en het maakt de motor voor de helft stiller. 

ArenaRed: aanpassing dieselmotor

Het systeem bestaat uit een fysieke aanpassing aan het inspuittraject van de motor en een aangepast motormanagement. De retrofit kan op bestaande en nieuwe motoren geïnstalleerd worden. ArenaRed onderstreept dat de retrofit wordt geleverd met een verzekering tegen motorschade waardoor de gebruiker een doorlopende garantie heeft. De investering in het systeem wordt terugverdiend door een lager brandstofverbruik en mogelijk goedkopere duurzame brandstof. 

Succes met scheepsmotoren

ArenaRed heeft inmiddels draaiend bewijs voor de werking van zijn systeem. Het bedrijf heeft een retrofit geïnstalleerd op een van de twee Caterpillar-motoren van binnenvaartschip MTS Argonon, dat dagelijks vaart tussen Rotterdam en Antwerpen. Deze scheepsdieselmotor draait op lng. Testrapporten tonen aan dat deze motor in vergelijking met dezelfde motor zonder ArenaRed twaalf keer minder NOx en zes keer minder roet uitstoot. Daarnaast wordt 10 procent minder brandstof verbruikt. Het systeem voldoet zonder ureum en roetfilter aan de nieuwe EU-Stage-V-emissie-eisen die per 1 juli 2021 van kracht worden. Sinds kort beschikt ArenaRed de Lloyd's Register Type Approval, op grond waarvan het bedrijf gecertificeerd is voor het retrofitten van Caterpillar 3500-motoren in de maritieme sector binnenvaart en zeevaart wereldwijd.

Ook test in wegtransport

Ook in het wegvervoer heeft ArenaRed een draaiende test. Voor zijn taxiritten in de regio Rotterdam maakt de Bios Groep sinds begin 2021 gebruik van het retrofitsysteem van ArenaRed op een Mercedes-Benz Sprinter met dieselmotor. Hiermee zal de Sprinter op ethanol en/of methanol rijden, die duurzaam kunnen worden geproduceerd. De uitstoot van stikstof wordt een factor 2,5 keer lager dan de Euro 6d-norm vereist, zonder dat ureum (AdBlue) nodig is. En het voertuig wordt 100 procent CO2-neutraal van Well-to-wheel. Voor leveranciers en handelaren van duurzame brandstoffen is het gemakkelijker om aan de bijmengverplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan resulteren in een aantrekkelijke prijs voor de te gebruiken brandstof. 

Kanttekening bij veranderen motor

De beschrijving van het systeem is overtuigend, en dat geldt ook voor de huidige testen. Dankzij de verzekering tegen motorschade heeft een toekomstige klant een vorm van garantie. Echter, het is de eigenaar van bijvoorbeeld een Euro 6-vrachtauto niet toegestaan veranderingen aan te laten brengen aan zijn motor of aan het motormanagementsysteem. Gebeurt dat wel, dan is een nieuwe toelatingskeuring nodig. De woordvoerder van ArenaRed geeft aan hierover onder meer met enkele importeurs in gesprek te zijn.