Het best mogelijke zicht op de last en de omgeving is de basisvoorwaarde voor veilig werken met reachtrucks. Met de nieuwe zware mast wordt dit op twee manieren bereikt, aldus Motrac. Ten eerste is de mast breder dan de vorige modellen en ten tweede konden de designers de dwarstraversen die vroeger nodig waren weglaten. Dit levert voklgens de leverancier aanzienlijk meer zicht tussen de mastdelen op, wat weer het zicht op de vorken verbetert. Afhankelijk van het type en de uitvoering van de mast wordt het gezichtsveld van de chauffeur met tot 27 procent vergroot. 

Zicht rondom heavy duty-hefmast

De geoptimaliseerde vormgeving van de bovenste dwarstraverse verbetert ook het zicht naar boven, zodat de chauffeur de vorken beter kan zien en manoeuveren bij het oppakken en plaatsen op hoge hefhoogtes. Daarnaast kan de chauffeur langs de mast en de last kijken, zonder opzij te hoeven leunen.

Met een hefhoogte tot 15 meter reikt de nieuwe mast 2 meter volgens Motrac hoger dan de vorige generatie masten. Ook heeft de nieuwe mast een hoger restdraagvermogen, zodat de trucks aanzienlijk zwaardere lasten aankunnen dan voorheen, tot hogere hefhoogtes. Om ervoor te zorgen dat de reachtrucks met de nieuwe mast veilig door magazijndoorgangen kunnen, heeft Linde MH de verhouding tussen hefhoogte doorrijdhoogte verder geoptimaliseerd. Daardoor is de nieuwe 15-metermast in ingeschoven toestand lager dan de 13-meterversie van het vorige model.

Mast met extra stijfheid

De grotere stabiliteit van de mast wordt bereikt door robuustere mastprofielen met verstevigingen die de hefmast extra stijfheid geven en de doorbuiging van de afzonderlijke componenten tot een minimum beperken. Dit resulteert in minder masttrillingen bij het oppakken en wegzetten op grote hefhoogten, waardoor de chauffeur niet lang meer hoeft te wachten totdat de mast is gestopt met zwenken en weer stabiel is. Daarnaast voorkomt het botsingen tussen mast en stellingen. Nog meer maststabiliteit op grote hoogte kan volgens de fabrikant bereikt worden met het optionele Dynamic Mast Control (DMC) bestuurdersassistentiesysteem: een sensorgestuurde elektrische aandrijving die masttrillingen en -doorbuigingen compenseert door gerichte en precieze tegenbewegingen.