De vraagt rijst welke rol waterstof dan speelt in de plannen van Scania? “Wanneer de productie van groene waterstof goed van de grond komt – wat nu nog nauwelijks het geval is – is waterstof primair een belangrijke grondstof voor industriële processen. Ik vind het een belangrijk signaal wanneer een gerenommeerde organisatie als Natuur en Milieu in hun eigen ‘Waterstofladder’ slechts een marginale plek inruimt voor waterstof als brandstof voor voertuigen,” zegt Van der Baan. “De allereerste prioriteit voor waterstof ligt in de industriële processen. Daar is verreweg de grootste CO2 winst te halen voor de BV Nederland. Let wel: dan praten we over groene waterstof en niet de grijze waarover we nu beschikken. Die is gewoon geproduceerd met fossiele brandstoffen als basis. Als we groene waterstof in grote volumes beschikbaar hebben en de eerste prioriteiten goed ingericht hebben, kunnen we ons waterstofvizier richten op zware transporttoepassingen. De komende tien tot vijftien jaar zullen batterij-elektrische voertuigen echter de ruggengraat vormen van onze verduurzaming.”

Batterij-elektrische Scania-trucks

Op dit ogenblik komen in Nederland de eerste in serie gebouwde batterij-elektrische Scania-trucks af-fabriek en gaan direct door naar de carrosseriebouwers voor de opbouw van de gewenste carrosserie. Scania Nederland meldt een grote interesse bij haar klanten in de elektrische voertuigen. Het nieuwe programma elektrische voertuigen bij Scania omvat naast batterij-elektrische trucks, met een maximale range van 250 km, ook de plug-in hybride truck. Deze heeft een maximaal volledig elektrisch bereik tot 60 km.

In het Zweedse Södertälje, waar het hoofdkantoor van Scania is gevestigd, wordt momenteel hard gewerkt aan een compleet nieuwe inrichting van de productiefaciliteiten die van groot belang gaat zijn voor het toekomstige succes van Scania. Deze staat in het teken van het Scania’s programma elektrische voertuigen. In 2023 moeten de nieuwe productiefaciliteiten full swing in bedrijf zijn. In dat jaar wil Scania een jaarproductie van 10 á 15 duizend elektrische trucks op de weg zetten. Daarvoor ligt er een masterplan waarin de Zweedse fabrieken volledig overschakelen naar de productie van elektrische voertuigen. De productie van voertuigen met verbrandingsmotoren vindt dan helemaal plaats in de overige fabrieken in Europa en Latijns-Amerika. In 2030 wil Scania dat minimaal 50 procent van zijn jaarproductie uit elektrische voertuigen bestaat.

Assemblage van batterijen

Scania bouwt in Södertälje een volledig nieuwe CO2-neutrale fabriek, met een totale investering van circa 100 miljoen euro, voor de assemblage van de nieuwste generatie batterijen. Deze fabriek moet in 2023 volledig operationeel zijn. Samen met batterijbouwer en strategisch partner Northvolt wordt een batterijpakket ontwikkeld waarmee een 40-tons lange-afstandtruck tot 4,5 uur volledig elektrisch kan rijden. Daarna kunnen deze batterijen in 45 minuten weer tot 80 procent worden opgeladen, wat goed is voor zo’n zelfde range. Met deze nieuwe generatie batterijen is elektrische aandrijving ook mogelijk voor de zwaardere toepassingen dan alleen stedelijke toepassingen als bijv. huisvuilinzameling of winkeldistributie.

De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om in 2025 5.000 elektrische trucks op de weg te hebben. Janko van der Baan: “Dat is een ambitieuze, maar wel realistische doelstelling. Er dienen dan wel op hele korte termijn een aantal grote stappen gezet te worden. De belangrijkste daarvan betreft de benodigde laadinfrastructuur om deze elektrische vrachtwagens te kunnen opladen. Die is nu niet of nauwelijks aanwezig.”