De SBS Hornet is een pneumatisch bediend slot dat niet in of aan de deur, maar onder het achterkalf van de trailer gemonteerd wordt. Hierdoor is het slot minder kwetsbaar. Ook heeft dit bij bijvoorbeeld koelopleggers het voordeel dat er geen palletplaats verloren gaat. En kan het geen koudebrug veroorzaken. Hiermee wordt het risico op ijsvorming voorkomen. Maar bovenal is de Hornet sneller, eenvoudiger en dus veel goedkoper te monteren, aldus Imbema. Tot slot heeft de Hornet, vanwege zijn felrode kleur, een signaalwerking. Veel transporteurs gebruiken naast een elektronisch slot aan de binnenzijde van de deur, óók nog een opbouwslot om te laten zien dat hun materieel extra beveiligd is. Dit is met de Hornet niet meer nodig. 

Ontwikkeling nieuw trailerslot

“Het idee voor de SBS Hornet ontstond na terugkoppeling uit de markt over het verlies aan palletplaatsen bij opbouwsloten aan de binnenkant van de deur”, vertelt Gertjan van der Veer. Hij is binnen Imbema verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten. “Het transport van high value-producten gaat meestal volgens een Tapa-protocol, waarbij de transporteur de trailer van extra beveiliging moet voorzien. Dat kost al het nodige, maar wordt extra duur als de trailer óók nog een pallet minder kan meenemen. Dat bracht ons op het idee om een trailerslot te ontwikkelen, dat aan de onderkant van het achterportaal wordt aangebracht en vanaf die plaats met een stalen pen de deur vergrendeld. Dit rekent ook meteen af met het probleem van koudebruggen bij inbouw in een geïsoleerde trailerdeur.”

Serious game tegen criminele inmenging

De serious game Operatie Zelos helpt chauffeurs en andere medewerkers in de logistiek om signalen van criminele inmenging te leren herkennen en te melden. 

De ontwikkeling ging niet over één nacht ijs. “Alles wat je achter op een trailer bouwt, heeft te lijden onder vervuiling en spatwater. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de behuizing en de inwendige componenten. Nu zijn we daar wel aan gewend, want dit is niet het eerste slot dat we ontwikkelen. Toch hebben we het slot voor de zekerheid tijdens een aantal pilots langdurig getest.”

Aftermarket- en OEM-geschikt

“Verder wilden we een slot ontwikkelen dat aftermarket door gecertificeerd personeel kan worden opgebouwd, maar ook OEM door de trailerindustrie kan worden geïntegreerd”, vervolgt Van der Veer. “Dat laatste is het mooiste voor een transporteur. Ten eerste kan hij het meteen meebestellen en ten tweede kan de trailerindustrie de Hornet meenemen in hun ontwerp. Bij inbouw achteraf loop je kans dat er een aanpassing gemaakt moet worden, omdat er verschillende soorten achterportalen zijn.”

De werking Van de Hornet

De Hornet werkt pneumatisch. “Voor het activeren van het slotmechaniek kozen we voor een pneumaat boven een solenoid”, legt Van der Veer uit. “Het slot wordt bediend met een RFID-transponder, die de chauffeur bij het slot houdt of via een rolling pincode die de chauffeur via één knop invoert. Het slot kan geïntegreerd worden met de SBS-telematica voor onlinemonitoring. Dan kan het op afstand geopend en gesloten worden en dat maakt ook geofencing mogelijk.”

Bekijk hieronder een video over de werking van het nieuwe elektronische trailerslot van Imbema.