MAN is een van de merken die al te vinden waren in de vloot van Van den Bosch. “Maar met de nieuwe generatie heeft MAN weer een duidelijke stap gezet”, zegt Antony van Lierop, manager technical department bij Van den Bosch. “Het is in alle opzichten een betere truck geworden dan de uitvoeringen die we nu nog in de vloot hebben.”

Standairco’s voor Van den Bosch

De nu aangeschafte trekkers zijn van het type TGX 18 en 24.470. Het merendeel, 27 stuks, is voorzien van twee assen. Daarnaast schafte Van den Bosch drie MAN’s TGX 24.470 aan met een 4,5-tonsvoorloopas. “Dat is een ingebouwde zekerheid om te allen tijde de aslastwetgeving te respecteren in het intermodale transport”, aldus Van Lierop. “Verder bouwen we de trucks op in eigen beheer, voor een efficiënte inzet in het tank- en bulkvervoer.” Deze trekkers zullen ingezet worden in het Verenigd Koninkrijk. Alle trekkers zijn voorzien van de GM-cabine die is voorzien van een geïntegreerde standairco. Van Lierop: “De voertuigen zijn voorzien van extra veel veiligheidssystemen en volledige ledverlichting. De extra uitrusting in combinatie met de sterkere motor geeft slechts een beperkt extra gewicht wat een van de doorslaggevende redenen is geweest waarom wij voor MAN hebben gekozen.”

Hoge eisen

De vloot waarmee Van den Bosch actief is in Europa, telt zo’n 250 trekkende eenheden. “MAN speelt in ons wagenpark een voorname rol”, vertelt Van Lierop. “Het merk voldoet aan onze eisen, en die zijn in deze sector beduidend hoger dan in andere disciplines van het wegvervoer. Dat heeft ertoe geleid dat de Van den Bosch-organisatie veel meer is dan een vervoerder van vloeibare of bulkgoederen van klanten. Toepassing van data en inzoomen op supplychains van klanten hebben tot een veel nauwkeuriger en effectievere dienstverlening geleid. Steeds meer klanten zien dat en om die reden groeit onze onderneming nog steeds.”

Klimaatneutraal in 2025

Van den Bosch streeft ernaar om de drie Nederlandse vestigingen in 2025 geheel klimaatneutraal te laten opereren. “We onderzoeken in hoeverre we elektrische of waterstofaandrijving kunnen implementeren“, zegt Van Lierop. “Daarin gaat MAN ook zeker een rol spelen. Processen die de veiligheid en kwaliteit moeten borgen in ons werk, sluiten hier naadloos op aan.”