Voor een emissievrije transportsector is het van belang dat bedrijven kunnen beschikken over een goed netwerk om de batterij van hun elektrische vrachtwagen op te laden. Door middel van Electric Road Systems kan de batterij van een elektrische vrachtwagen worden opgeladen tijdens het rijden, bijvoorbeeld via een bovenleiding. Het is dus een vorm van dynamisch laden, wat een alternatief voor, dan wel een aanvulling op, het stationair laden bij een laadpaal is. 

Voor- en nadelen bovenleiding

Uit de analyse blijkt dat Electric Road Systems (ERS) in theorie een kosteneffectieve manier voor de CO2-besparing van de logistieke sector kan zijn. Daar staat tegenover dat diverse onzekerheden een rol spelen en er voor succesvolle introductie aan veel voorwaarden moet worden voldaan. Zo moet er een omvangrijk ERS-netwerk op een groot deel van het Nederlandse hoofdwegennet worden aangelegd. Dat vraagt om een grote investering die alleen rendabel is wanneer er voldoende gebruik van het netwerk wordt gemaakt. Dit gebruikersvolume is weer afhankelijk van de aantrekkelijkheid van ERS-vrachtwagens ten opzichte van stationair ladende batterijelektrische vrachtwagens. 

Lees ook:
Op weg naar emissievrij transport: ‘Zet strategisch fleetmanagement centraal’

De transitie naar emissievrij vervoer en toenemende beschikbaarheid van deze transportmiddelen vraagt om een heldere strategische visie van fleetmanagers en ondernemers. Maar hoe zit het met de bedrijfseconomische uitdagingen, zoals het financieren van de vloot? De overheid stimuleert de inzet van duurzaam, maar hoe pak je dat aan?

De belangrijkste bedreigingen voor het succes van ERS zijn snellere dan verwacht verbeteringen van batterijen, een snellere dan verwacht daling van batterijkosten en van oplaadkosten van stationair ladende vrachtwagens, en mede daardoor een lager dan verwacht gebruik van het ERS-netwerk.

Minister onderzoekt ERS

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat nadenken óf, en zo ja in welke mate, ERS onderdeel kan uitmaken van de verschillende laadlocaties voor vrachtwagens, zo schrijft Walther Ploos van Amstel – namens de Hogeschool van Amsterdam betrokken bij het onderzoek – op zijn website.

E-highway

Het onderzoek ‘Analyse Kosteneffectiviteit Electric Road Systems (ERS) voor Nederland’ is een vervolg op het vorig jaar gehouden onderzoek ‘Verkenning Electric Road Systems’. In Duitsland vinden al langer proeven plaats met de zogenoemde ‘e-highway’. Ook Vlaanderen kijkt naar de mogelijkheden van snelwegbovenleidingen voor e-trucks. De Belgen zijn er overigens nog niet over uit of dit een goede oplossing is. Er is discussie, want volgens sommigen bestaat de e-highway namelijk al: de spoorwegen.

Lees hier het gehele onderzoek ‘Analyse Kosteneffectiviteit Electric Road Systems (ERS) voor Nederland’.