Volgens Harbers kan er geen sprake zijn van een voorfinanciering van emissieloze vrachtwagens. In het Tweede Kamerdebat van gisteren hierover zei hij dat daar momenteel de financiële onderbouwing voor ontbreekt. “Er is geen dekking om de subsidieregeling naar voren te halen.”

Extra subsidie zero-emissievrachtwagens

Afgesproken is dat de vrachtwagenheffing voor een belangrijk deel wordt teruggesluisd naar de transportsector. Dit geld kan dan worden benut voor de verduurzaming van het wagenpark. Momenteel is daarvoor een subsidieregeling beschikbaar, maar die loopt eind 2023 af.

De Tweede Kamer heeft een motie ingediend, waarin het de roep om extra subsidiegelden steunt. In het debat wezen zij de minister erop dat een aantal zaken in gang is gezet: transportondernemingen krijgen te maken met zero-emissiezones – waar dieseltrucks niet meer welkom zijn –, worden door klanten gesommeerd om goederen emissiearm of -loos te vervoeren en merken dat er wordt ingezet op schone(re) brandstoffen.

De Tweede Kamer stemt op dinsdag 22 maart over het wetsvoorstel en de ingediende moties. 

Voorfinanciering voor verduurzaming

Voorafgaande aan het debat pleitte onder meer RAI Vereniging er voor dat – mocht een eerdere invoering van de vrachtwagenheffing niet haalbaar zijn – het kabinet de geplande opbrengsten uit de heffing naar voren haalt via een zogenoemde voorfinanciering. Hierdoor kunnen ondernemers toch eerder investeren in verduurzaming van het wagenpark, aldus de vereniging.