Vanaf 1 januari 2023, het begin van de modal shift-regeling, is al ongeveer 7 miljoen euro aangevraagd. Oorspronkelijk was voor dit jaar 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het totale subsidieplafond van de modal shift-regeling is overigens niet verhoogd. In plaats daarvan is 5 miljoen euro voor de modal shift van weg naar water, beschikbaar voor 2025, naar het jaar 2023 geschoven. En voor de modal shift van weg naar spoor is de 2,5 miljoen euro van 2025 naar 2023 verplaatst.

Weg van de weg

De modal shift-regeling is opgezet om het goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart of het spoor te verplaatsen. Het kabinet wil de verplaatsing van doorgaand goederenvervoer stimuleren. Dit  met het oog op de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat. Men is bang voor  verkeersopstopping op de belangrijkste doorgaansroutes voor het goederenvervoer.

De regeling draagt bij aan de bereikbaarheid van steden en industriehaven-complexen in de Randstad. Dit door het verruimen van de mogelijkheden door aanbesteding van nieuwe lijndiensten in de binnenvaart en het door een subsidieregeling stimuleren van de keuze om vrachten via de binnenvaart en het spoor te vervoeren. Dat zorgt voor minder druk op het wegennet en een grotere verkeersveiligheid.

Grootschalige opgave Rijkswaterstaat

Door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat neemt de druk op het wegennet fors toe. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Met dagelijks meer dan duizend vrachtwagens minder op de weg, neemt die druk op het wegennet af.

Dit jaar wordt bovendien een tweede Europese Aanbesteding voor barge lijndiensten gepubliceerd. Het doel is om 2,5 miljoen euro extra te kunnen besteden aan het vergroten van het aanbod van vervoer over het water.

Lees ook: ‘Beperking cabotage leidt tot reverse modal shift’