De transportsector komt in 2023 volgens de bank na drie roerige jaren in rustiger vaarwater. Toeleveringsketens hebben zich hersteld van de coronacrisis, terwijl goederenstromen door de oorlog in Oekraïne zijn verlegd. Tegelijkertijd staat de sector ook dit jaar onder druk. 

De sector heeft dit jaar te maken met inflatie. Daardoor kopen consumenten minder goederen. Daarnaast wordt de groei afgeremd doordat de productie in bouw en industrie door de stijgende rente onder druk staat. De lagere volumes aan bouwmaterialen die het gevolg zijn, spelen vooral de binnenvaart en het wegvervoer parten. Verder zet de versnelling van de energietransitie een rem op de groei in de logistieke sector.

Gevolgen oorlog

Aangezien de energiecrisis op dit moment minder hevig is en toeleveringsketens normaal functioneren, tekenen de structurele gevolgen van de oorlog in Oekraïne zich scherper af. Zo kwam de energietransitie in een stroomversnelling. Dat beïnvloedt ladingstromen in zee- en binnenvaart.

Door de massale aanschaf van zonnepanelen daalt de vraag naar steenkool naar verwachting sterk. De Nederlandse binnenvaart vervoert ruim de helft van de Duitse kolenimport. Deze teruglopende aanvoer leidt zowel in de binnenvaart als in de Rotterdamse haven tot een daling van de overslag van droge bulk.

Maar doordat de binnenvaart in 2022 door laagwater al weinig lading vervoerde, groeit deze branche in 2023 (+2 procent) nog wel; in 2024 (+1 procent) ligt een lagere groei in het vooruitzicht. 

Het vervoerde ladinggewicht in de zee- en kustvaart daalt in 2023 naar verwachting met 0,5 procent doordat de vraag naar steenkool afneemt. De natte bulkmarkt presteert wel goed. Zo wordt olie, door de sancties en verplaatsing van handelsstromen, over grotere afstanden verscheept. Ook worden meer chemicaliën uit het buitenland verscheept nu de productie in de Europese chemische industrie is gedaald en is de overslag van LNG door de oorlog in Oekraïne sterk toegenomen. 

Hoge prijzen

Het wegvoer heeft na groei in 2022 (+2 procent) in 2023 een minder goed jaar (-0,5 procent) in het vooruitzicht. Vorig jaar waren de meeste wegvervoerders nog in staat de hoge dieselprijs en stijgende personeelskosten door te berekenen aan opdrachtgevers, maar dat is dit jaar moeilijker.

De markt koelt af door dalende volumes in industrie, bouw en de winkelbranche. Ook komen er meer nieuwe trucks op de markt, doordat chiptekorten afnemen. De markt voor wegvervoer wordt daardoor minder krap. Voor sommige wegvervoerders wordt het daardoor lastiger de hogere kosten door te berekenen.

Zuinig rijden

Al met al wordt 2023 naar verwachting veel minder hectisch dan de uitzonderlijke jaren 2020 tot en met 2022, maar de macro-economische omstandigheden zijn toch moeizaam. “Ondernemers doen er dan ook goed aan om zich zo veel mogelijk te richten op zaken waarop ze wel invloed hebben, zoals het besparen van energie. Dit is mogelijk door te investeren in bijvoorbeeld de isolatie van een warehouse, de aanschaf van zonnepanelen of energiezuinige trucks", zegt Albert Jan Swart, Sector Econoom Industrie, Transport en Logistiek van ABN AMRO. “Daarnaast zijn aanvullende maatregelen mogelijk, zoals een cursus zuinig rijden voor vrachtwagenchauffeurs. Ook kunnen transporteurs op basis van data hun planning optimaliseren, zodat de beladingsgraad kan worden verhoogd.”

Lees ook: Wegvervoer wacht ‘zeer forse kostenstijging’ in 2023