Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek, noemt dit een "prima resultaat, dat we samen met de actievoerende leden voor elkaar hebben gekregen. De leden gaan er nu over stemmen.” Ook onderhandelaar Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen toont zich tevreden. “Na een onrustige tijd met acties is dit een mooie dag voor de 150.000 werknemers in de transportsector. De lonen gaan in twee jaar met 6,75 procent omhoog, er komt een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken én we hebben een paar mooie afspraken gemaakt om het werken prettiger te maken.”

Akkoord cao in cruciale sector

Het cao-resultaat maakt een einde aan een onrustige periode in de transportsector, zegt Van Rijssel. “Tijdens de coronacrisis is opnieuw gebleken hoe cruciaal de transportsector is. Maar ondertussen zitten de werknemers al bijna anderhalf jaar zonder loonsverhoging. Dat kan natuurlijk niet, dat schuurt aan alle kanten. Het is goed dat we er vandaag met de werkgevers uit zijn gekomen. Er ligt een mooi resultaat wat ons betreft.” Medeonderhandelaar Linda Slagter van CNV Vakmensen vult aan: “Zonder de inzet van de vakbondsleden die aan de acties en zelfs stakingen hebben meegedaan was dit resultaat er niet gekomen. Wij zijn hen dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid.”

Standkachel en standairco

De nieuwe tweejarige cao, die voluit cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen heet, loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In de cao is ook afgesproken dat alle vrachtwagens een kachel en airco krijgen, die ook werken als de motor uitstaat. Dijkhuizen: "Dat is erg belangrijk. Chauffeurs brengen veel tijd door in hun auto. Nu kan dat  dus eindelijk in de juiste temperatuur. Daarmee worden de arbeidsomstandigheden enorm verbeterd.”

Die afspraak zal uiteindelijk ook z’n uitwerking hebben voor oudere vrachtwagens zónder die voorzieningen, verwacht Van Rijssel. “Liever hadden we natuurlijk meteen de afspraak gemaakt dat standkachels en standairco’s gewoon verplicht in alle huidige vrachtwagens worden ingebouwd. Het is ook gewoon een kwestie van goed werkgeverschap. Helaas bleek dat voor de werkgevers op dit moment nog een brug te ver. Maar het is volgens mij een kwestie van tijd, de druk op werkgevers neemt toe om voor comfortabele werkomstandigheden te zorgen. Zeker nu veel transportbedrijven zitten te springen om chauffeurs. Die chauffeurs zijn natuurlijk ook niet gek, die gaan eisen stellen. Iedereen wil het liefst een wagen met goede voorzieningen.”

Onderzoek naar werken met rolcontainers

Een andere belangrijke arboafspraak betreft het werken met rolcontainers. Hier komt een onderzoek naar, dat uiterlijk 1 juli 2022 klaar moet zijn. Van Rijssel: “Het doel is om het werk makkelijker en lichter te maken. Het geduw en getrek met zware rolcontainers zorgt nu onnodige rugklachten en zelfs uitval van werknemers. Vooral in de winkeldistributie en de afval- en milieusector is dit aan de orde.”

Eerder stoppen

Verder zijn er afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken. “De werkgevers gaan voortaan de werknemersbijdrage betalen. Zo wordt eerder stoppen met werken makkelijker bereikbaar voor mensen in de sector met zware beroepen”, aldus Dijkhuizen. Deze regeling gaat in op 1 januari 2022 en eindigt op 1 januari 2026. Een werkgroep gaat deze regeling verder uitwerken. Werkgevers betalen 0,75 procent van het sociaal verzekeringsloon (SV-loon) voor deze regeling.

Vakbondsleden aan zet

Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden. Tot die tijd zijn acties opgeschort. Onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen internationaal vrachtvervoer, binnenlands vervoer, verhuizers, bestuurders van vuilniswagens, maar ook pakketbezorgers en bestuurders van kraanwagens. In totaal zijn dat ruim 150.000 mensen, onder wie 90.000 chauffeurs.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat

1. Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

2. Lonen
a) De lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen zullen per 1 juli 2021 worden verhoogd met 3,5 procent. 
De verblijfkosten zullen per 1 juli 2021 worden verhoogd met 2,7 procent overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst.
b) De lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen zullen per 1 januari 2022 worden verhoogd met 3,25 procent.
De verblijfkosten zullen per 1 januari 2022 worden aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021, gemaximeerd op 3,25 procent.

3. Eerder stoppen met werken voor zware beroepen
Cao-partijen zullen een regeling overeenkomen met ingang van 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025, die eerder stoppen met werken voor werknemers geboren in de jaren 1955 t/m 1961 onder voorwaarden mogelijk maakt. Werkgevers zijn bereid hier maximaal een premie van 0,75 procent over het sv-loon af te dragen. Over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zullen in 2021 nadere afspraken worden gemaakt.

4. Persoonlijk Keuze Budget
PKB wordt een keuze, de verplichte regeling komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis te continueren. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

5. Arbeidsomstandigheden
a. Met betrekking tot rolcontainers wordt gedurende de looptijd van de cao een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden op dit punt te verbeteren. Bij dit onderzoek, dat uiterlijk 1 juli 2022 moet zijn afgerond, zal nadrukkelijk de gehele keten betrokken worden. Voor financiering van het onderzoek en implementatie van mogelijke oplossingen, zullen sociale partners o.a. een beroep doen op het SOOB-fonds.
b. In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standkachel aanwezig dient te zijn, indien een chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.
c. In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standairco aanwezig dient te zijn, indien een chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.

6. 18 atv-dagen oud KNV bedrijven
De hierbij horende discount op de lonen zal per 1 juli 2021 worden verlaagd van 0,75 naar 0,4 procent. De hoogte van de discount per 1 januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021.
De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

7. Aanvang cao-onderhandelingen 2023
Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om de cao-onderhandelingen voor 2023 tijdig aan te vangen met als doel om per 1 januari 2023 een cao te hebben. (Bron: TLN)