“De bewegingen in de economie en de sector transport en logistiek gaan bijna gelijk op”, aldus een woordvoerder van STL. "Ook onze bedrijfstak zit sinds begin dit jaar weer in de lift. In het eerste kwartaal 2021 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van 1,8 procent en in logistieke dienstverlening  een groei van 4,5 procent. Over heel 2020 is er sprake van omzetdaling in beide branches ten opzichte van 2019. Wel werd een aantal deelmarkten of typen vervoer minder geraakt door de crisis dan andere.”

Meer ontwikkelingen in arbeidsmarkt

Meer arbeidsmarktontwikkelingen in de sector transport en logistiek in deze Sectormonitor zijn:

  • Transportondernemers zijn per saldo positief over economisch klimaat en personeelssterkte: er zijn (begin Q2) meer ondernemers die komende drie maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten (26,6 procent van transportondernemers verwacht een toename en 4,3 procent een afname)
  • Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs is in mei en juni toegenomen. Ook voor andere werknemers, zoals logistiek medewerkers en koeriers is het aantal toegenomen. Er zijn circa 8.500 vacatures voor chauffeurs en 11.500 voor logistiek medewerkers in mei en juni.
  • Het aandeel beroepsgoederenvervoerders dat (begin Q2) een belemmering ervaart door personeelstekort neem toe ten opzichte van voorgaande kwartalen (23 procent begin Q2 tegen 15 procent begin Q1).
  • De instroom werknemers in de WW is lager dan vorig jaar. Kort na de uitbraak van de coronacrisis in april 2020 piekte de instroom. In mei stroomden 123 chauffeurs en 242 transportplanners en logistiek medewerkers in WW in. Een jaar eerder waren dat 410 chauffeurs en 467 transportplanners en logistiek medewerkers. De instroom in WW werd volgens UWV (2021) in periode vanaf mei 2020 gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen).

Werknemers en werkgevers

Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

  • Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van jaar eerder (7.059 bedrijven in 2021-Q1 tegen 6.903 in 2020-Q1). Het totaal aantal bedrijven in Nederland nam in 2020 ook toe tijdens de coronacrisis. Dit hangt volgens het CBS deels samen met het relatief lage aantal bedrijfsopheffingen. De steunmaatregelen van de overheid zouden hierbij een rol kunnen spelen (CBS, 2021).
  • Het aantal faillissementen ligt in 2021-Q1 lager dan jaar eerder (zestien bedrijven in 2021-Q1 tegen 37 in 2020-Q1). Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens het CBS niet los te zien van de noodsteun van de overheid.
  • Het totaal aantal werknemers bedraagt 154.894 in 2020-Q1. In- en uitstroom van het totale aantal werknemers in 2021-Q1 ligt op een hoger niveau dan een jaar eerder. Dit komt onder andere door aansluiting nieuwe grote werkgever en hoge pensioenuitstroom. De leeftijdspiek ligt bij de instroom op 21 en bij de uitstroom op 66 jaar. Het aantal chauffeurs dat in- en uitstroomt ligt op een hoger niveau: in 2021-Q1 stromen 3.783 chauffeurs de sector in en stromen er 3.239 uit.
  • Het aantal chauffeurs was in 2020 stabiel; nu is er weer een toename (90.591 in 2021-Q1, +1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder).
  • De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeurs zijn daalt tot 40 jaar en de gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot 44,9 jaar.
  • Het aandeel oproepkrachten neemt toe tot 19 procent (was 18 procent in dezelfde periode jaar eerder) en het aandeel parttimers stijgt tot 29 procent (was 28 procent in 2020-Q1). Ook het aandeel oproepkrachten en parttimers stijgt, zowel onder chauffeurs als niet-chauffeurs.

De Sectormonitor
In de Sectormonitor voor de sector transport en logistiek worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer in de sector transport en logistiek. De cijfers gaan naast het afgelopen kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mede mogelijk dankzij SOOB.