Het begon met een pilot bieten over water in 2020. Daarna zijn ook in 2021 en 2022 bieten per schip naar Cosun Beet Company vervoerd – ieder jaar weer wat meer. In 2021 werden daardoor 15.000 vrachtwagenbewegingen voorkomen. Dat leverde een CO2-reductie van 20% op. De verwachting is dat dit in de campagne van 2022 nog meer zal zijn.

Bij de huidige bietencampagne hebben tien schepen in totaal veertien reizen per week gemaakt. Vorige ronde waren dat acht schepen, met twaalf tochten per week. De schepen hebben ditmaal zeventien weken gevaren, een week langer dan vorig jaar. De schepen hebben 50.000 ton bieten meer vervoerd dan tijdens de vorige campagne: in totaal 310.000 ton.

Fileknelpunten ontlasten

Beleidsadviseur goederenvervoer binnen het programma Slimme en Groene Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant Sjef de Wit vertelt over de rol en de visie van de provincie. "Wij willen de fileknelpunten ontlasten en het transport duurzamer maken.” De provincie Noord-Brabant zet in op het verbeteren van de doorstroming van de diverse goederenvervoercorridors binnen de provincie. 

Binnen Groene Cirkels kwam al snel bietentransport per schip ter sprake. “Dat is niet nieuw. Vroeger was de jaarlijkse ‘bietencampagne’ een hoogtepunt in het binnenvaartjaar. Vanaf 2005 heeft de vrachtauto de aanvoer van de bieten naar de suikerfabrieken volledig overgenomen.” 

Emissieloos varen

Er zijn al successen geboekt op het gebied van logistiek, maar er liggen zeker ook nog kansen. “Een volgende stap is kijken naar manieren om te verduurzamen binnen de scheepvaart zelf." Emissieloos varen bijvoorbeeld, of emissiearm door het gebruik van biodiesel of bio-LNG als brandstof.

Lees ook: Groene Hart Corridor draagt bij aan verduurzaming

De provincie Noord-Brabant speelt bij dit proces een indirecte rol, vertelt De Wit. “Wij hebben bijvoorbeeld een goed zicht op de subsidieregelingen vanuit het ministerie van I&W die voor verbeteringen van havenvoorzieningen of vanuit het Schone Lucht Akkoord kunnen worden ingezet. We kunnen marktpartijen zoals Cosun Beet Company daarop wijzen.” 

Helpen met vergunningen

De provincie kan ook adviseren bij de aanvraag. Daarmee komt 50% co-financiering vanuit het Rijk in beeld. Daarnaast kan de provincie een bijdrage leveren op het het gebied van milieu- en omgevingsvergunningen. 

Lees ook: Van de weg naar het water