Het Port Community System van Portbase heeft inmiddels de grootste aangesloten community van bedrijven en overheden van Europa. Het wordt gezien als een van de meest moderne en vooruitstrevende Port Community Systems wereldwijd.  

Samen met de havengemeenschap is Portbase twintig jaar geleden gestart met het digitaliseren van de kernprocessen en bijbehorende papier- en communicatiestromen in de Nederlandse havens. Dit om de efficiëntie in de haven te vergroten. Portbase, opgericht door de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de overheid en het havenbedrijfsleven, opereert zonder winstoogmerk. Het heeft een neutrale positie ten opzichte van haar oprichters.  

Hergebruik van data havenlogistiek

Via Portbase werd het mogelijk om geautomatiseerd gegevens te verstrekken voor diverse meldingen en aangiften. Dat kan tussen bedrijven onderling en met overheden. Door de verschillende soorten meldingen en de toename van de hoeveelheid data en toepassingen, werd hergebruik van informatie snel daarna onderdeel van het geautomatiseerde proces. De term paperless ports was geboren en organisaties konden met het gebruik van de Portbase-services sneller, slimmer en efficiënter werken. 

Lees ook: Portbase focust meer op tevredenheid van wegvervoerders

CEO van Portbase Iwan der van Wolf: “Tot op de dag van vandaag zorgt Portbase ervoor dat alle kernprocessen in alle Nederlandse havens op orde zijn. De digitalisering van deze kernprocessen bereikt bijna 100% dekking en heeft een jaarlijkse toegevoegde waarde van ruim 400 miljoen euro. Via Portbase doen meer dan 5.000 bedrijven papierloos zaken in de logistieke keten, via alle Nederlandse havens.”  

Veranderende behoeften 

Doordat Portbase samen met haar community een solide basis heeft gecreëerd, is zij beland in een nieuwe fase. Daarin zijn ketenbrede oplossingen en is meer integrale dienstverlening mogelijk. CIO van Portbase Peter de Graaf: “De hoeveelheid data in het Port Community System is grondstof voor de doorontwikkeling van onze dienstverlening en innovaties, samen met de community. Ook zien we dat ons platform meer en meer door derden gebruikt wordt voor eigen maatwerkoplossingen.​”  

Daarnaast merkt Portbase dat haar community, van groot tot klein, het belang van security steeds meer gaat zien. Ook daar speelt de organisatie op in door het aanbieden van identity & access-oplossingen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld via het platform van Portbase een veilige en makkelijke toegang krijgen tot hun eigen digitale diensten. Zo hoeven ze zelf geen toegangsinfrastructuur in te richten en te onderhouden. 

Ten slotte wordt van de organisatie ook steeds meer gevraagd op het gebied van duurzaamheid. De Graaf: “Doordat we twintig jaar met elkaar geïnvesteerd hebben in de bouw van een vertrouwde digitale omgeving, kunnen we een rol spelen in het faciliteren van deze ontwikkelingen.” 

Internationale samenwerking 

Portbase heeft binnen haar community al vele buitenlandse partijen die samenwerken. Dat komt vanwege de goed georganiseerde logistieke ketens, die via Nederland lopen. Ook die ontwikkeling is mogelijk door de basis van twintig jaar geleden.  

“Internationale spelers zoeken sterke corridors in Europa waar de fysieke, maar zeker ook de digitale infrastructuur op orde is", aldus Van der Wolf. “Zij willen koppelen met systemen waar de lokale wetgeving geregeld is, en bestaande netwerken die over een goede geografische dekking beschikken voor snel en efficiënt transport van en naar het achterland.” Portbase heeft deze zaken samen met haar community op orde. Door haar neutrale positie is zij in staat om deze samenwerking aan te gaan for the benefit of all.  

Kritische blik op identiteit 

Het twintigjarig bestaan, de verbreding van de dienstverlening en de veranderde rol vragen om een kritische blik op de eigen identiteit. De community kijkt immers anders naar Portbase dan twintig jaar geleden. Zij verwacht dat Portbase in de snel veranderende digitalisering in de logistiek het voortouw neemt om als community voorop te blijven lopen.  

Om goed aan te sluiten bij deze vraag, is de organisatie begin dit jaar gestart met een herpositioneringstraject. Van der Wolf: “De propositie ‘be smart get connected’ uit 2016 heeft haar werk goed gedaan. Onze community is gegroeid en bot nog steeds verder uit. Maar onze klanten hebben veel meer behoefte aan het in beweging houden van goederen, logistieke ketens en handel, met alle disrupties en andere logistieke uitdagingen in de keten. Zodoende is er gekozen voor een nieuwe pay-off: ‘Keeping things moving’. Het benadrukt wat we doen, al twintig jaar lang.” 

Het is de basis van het bestaan van Portbase. “Een basis die we continu samen met onze community verder versterken. Met nieuwe technieken, verbeterde diensten en integrale samenwerking door de hele keten heen. Of het nu gaat om het in beweging houden van goederen, data, ketens, personen of bedrijven, we zorgen ervoor dat het naadloos, veilig en duurzaam gebeurt.” 

Meer

Over het twintigjarig bestaan van Portbase valt nog veel meer te lezen, onder meer aan de hand van een nieuwe corporate video waarin klanten vertellen over hun beleving bij de dienstverlening van Portbase. 

Lees ook: Groene Hart Corridor draagt bij aan verduurzaming