In 2030 moet de CO2-uitstoot met 55% zijn afgenomen. Als bedrijf moet je hier actief mee aan de slag, zeker omdat de uitstoot in de toekomst wordt belast. Carbon footprinting wordt dus een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Verwacht wordt dat klanten van bedrijven in de logistiek ook gaan vragen om de opgave van de CO2-uitstoot.

Om uitstoot te kunnen reduceren, moet eerst helder zijn waar die uitstoot in de totale keten zit. Dat betekent dat er ketenbreed uniforme cijfers beschikbaar moeten zijn en dat een standaard methodiek essentieel is. Mede op basis van de input die de Topsector Logistiek samen met bedrijven aanleverde, is deze standaard methodiek, de ISO 14083, nu bijna een feit. Deze ISO-norm vormt ook de basis voor software om de CO₂-footprint betrouwbaar en verifieerbaar toe te wijzen binnen transport en logistiek. De Topsector Logistiek maakt zich er hard voor deze norm te vertalen naar de praktijk en te verifiëren dat deze norm goed wordt toegepast. Inmiddels hebben we al de nodige stappen gezet in dit proces.

Praktich guidance document

Zo maakt LRQA Nederland BV in opdracht van Topsector een vertaalslag van de ISO 14083-norm naar een praktisch guidance document dat handvatten biedt. Naar verwachting wordt dit document in april met de pilotgroep gedeeld. Deze pilotgroep van verladers, vervoerders, expediteurs en softwarebouwers gaat dit document reviewen.

Audit schema

De reviews worden gebruikt als input voor het audit schema, dat aansluitend wordt opgesteld. Hierin wordt stap voor stap vastgelegd wat je als bedrijf moet doen en wat je moet aantonen om aan de nieuwe ISO-norm te voldoen. Ook dit schema wordt door de pilotgroep getoetst. Na de reviews worden de documentatie, processen en data van de deelnemende bedrijven geverifieerd, waarna zij als een van de eerste aan ISO 14083 kunnen voldoen.

Voor de zomer duidelijkheid

De verwachting is dat de Topsector Logistiek de pilot in de zomer van dit jaar afrondt, waarna het guidance document en audit schema worden gepubliceerd. Aansluitend kunnen bedrijven hier dan zelf mee aan de slag gaan. Daarna is het de insteek deze aanpak voor de implementatie van ISO 14083 binnen heel Europa uit te rollen.

Lees ook: CO2-uitstoot zeven Gelderse transportbedrijven in beeld gebracht