Ook gemeenten zien het gebruik van stadshubs in de logistiek graag toenemen om de logistieke drukte in steden te verminderen. Hoewel steeds meer stadshubs worden gerealiseerd, zijn ze vooral in handen van pakketbezorgers en supermarkten. Kleinere vervoerders hebben minder toegang tot stadshubs, terwijl daar door de versnipperde leveringen juist grote winst op ritvermindering en schoon vervoer valt te halen. Ondernemers zien beperkte beschikbaarheid en hoge kosten van locaties aan de rand van de stad als belemmeringen om hun logistiek aan te passen.

Logistiek verandert door zero-emissiezones

Op een logistieke hub aan de rand van de stad worden goederen overgeslagen en gebundeld de stad in gebracht. Op dit moment gebruiken voornamelijk vervoerders die goederen bij consumenten bezorgen zoals Picnic en PostNL zulke stadshubs. Vrachtwagens brengen de goederen naar een stadshub waarop deze vervolgens met kleinere elektrische voertuigen bij de consument worden bezorgd. Door goederen met dezelfde bestemming te bundelen zijn minder vervoersbewegingen nodig.

De komende jaren worden stadshubs onmisbaar in de stadslogistiek omdat de (lokale) overheid actief beleid voert op leefbaarheid in steden. Vervuilende en zware voertuigen worden vaker geweerd uit de binnenstad. Daarnaast wordt steeds kritischer gekeken naar het grote aantal vervoersbewegingen en vervoersmiddelen in binnensteden. Gemeenten stellen dat stadshubs een belangrijke bijdrage kunnen leveren om dit doel te bereiken.

Schaarse ruimte remt transitie

Vervoerders maken ook graag gebruik van stadshubs, maar zien beschikbaarheid en betaalbaarheid van geschikte locaties als belemmering, blijkt uit een enquête van ABN AMRO. Het zijn nu vooral de grote bezorgdiensten die in staat zijn om stadshubs te ontwikkelen. Buck Consultants International geeft aan dat Nederland inmiddels meer dan 300 stadshubs telt waarvan het merendeel van PostNL en DHL is.

Het aantal stadshubs dat gebruikt wordt door verschillende vervoerders wordt op slechts 50 geschat. Dat niet meer stadshubs gerealiseerd zijn, komt door de schaarse ruimte en het hoge prijskaartje van logistiek vastgoed. Zo zijn verhuurprijzen afgelopen jaar tot wel 33 procent gestegen, zo blijkt uit een rapportage van vastgoedmakelaar JLL.

Creëer ruimte voor stadshubs

Door stadshubs te delen worden schaarse locaties aan de rand van steden beter benut, de pijn van hoge huurprijzen verzacht en goederen schoon en gebundeld de stad in gebracht. Gemeenten moeten meer ruimte creëren voor deze vorm van stadshubs om steden leefbaar te houden. Ze kunnen bijvoorbeeld meer vergunningen verstrekken voor ontwikkeling van gedeelde stadshubs, of als eis opnemen dat een gedeelte van een hub opengesteld moet worden voor andere vervoerders.

Logistieke dienstverleners hebben een leidende rol in de beweging naar meer gedeelde stadshubs. Zij moeten het vertrouwen winnen van vervoerders en ontvangers om de regie over hun zendingen uit handen te geven. Bovendien kunnen ze met gedeelde stadshubs waarde toevoegen voor hun klanten met schoon vervoer, minder aflevermomenten en een handzaam systeem.

Reactie PostNL

PostNL reageert als volgt: "Wij zien stadshubs als één van de middelen om bij te dragen aan minder congestie en uitstoot in de steden. Onder de naam Stadslogistiek werken we samen met logistieke (verhuis)partijen die eigen locaties gebruiken. PostNL heeft op dit moment één stadshub waar vanuit zakelijke leveringen plaatsvinden, vijf stadshubs maken gebruik van onze software. Zie ook: https://stadslogistiek.nl/hubs/.

Lees ook: "Zero-emissie zones zijn lachwekkend"