De voorlopige cijfers in het goederenvervoer over de weg laten over 2022 77 faillissementen zien,  slechts 8 meer dan het record lage aantal van 69 in 2021. Dat aantal van 77 is in absolute zin laag. Maar zeker als je bedenkt dat de branche groter is geworden. Het aantal bedrijven in de sector is sinds 2009 met 67% gestegen naar 18.150.

Lees ook: Faillissement Kool Transport aangevraagd

Bedrijfsopheffingen

Faillissementen zijn een interessante indicatie van de levendigheid in een sector. De sector heeft zich uitgebreid: nieuwe bedrijven zijn opgericht en er zijn minder bedrijfsopheffingen. Er is sprake van een bedrijfsopheffing als een bestaand bedrijf wordt gestopt.

CBS geeft aan wanneer er geen sprake is van bedrijfsbeëindiging. Dat is niet als bedrijven bijvoorbeeld verdwijnen door fusie, op- of afsplitsing, overname of verzelfstandiging van een deel. Doordat er meer bedrijven werden opgericht dan gestopt, is het aantal ondernemingen in het Goederenvervoer over de weg jaarlijks toegenomen.

Oorzaken opheffingen onbekend

Faillissementen zijn het bekendste deel van de bedrijfsopheffingen. De grafiek laat de onderverdeling van bedrijfsopheffingen op jaarbasis zien. Dan blijkt ook dat faillissementen in 2009 zo’n 26% vormden van de opheffingen. In 2021 was dat aandeel door het lage aantal faillissementen en het hoge aantal ‘Overige opheffingen’ nog maar 7%.

Is dat goed of juist niet? Wat zijn de achterliggende oorzaken? Die vragen blijven onbeantwoord. In ieder geval reden om niet alleen naar het aantal faillissementen te kijken als indicator van de dynamiek in het goederenwegvervoer.

Lees ook: Ook in 2022 een historisch laag aantal faillissementen