Eén van de studierichtingen aan de HAN is de opleiding Logistics Management op hbo-niveau. In 2 vestigingen, Arnhem en Nijmegen, volgen 350 studenten de logistieke opleiding. De opleiding krijgt een nieuwe focus omdat het werkveld verandert. Er komt meer aandacht voor datagedreven logistiek en persoonlijk leiderschap. Voor de HAN is het een strategisch doel dat studenten zich ontwikkelen tot digi- en datavaardige professionals. Dit is ook van belang voor het beroepenveld waar het werken met data een steeds prominentere rol krijgt. Volgens Martijn Wezenberg, hoofddocent aan deze opleiding, is reden voor de nieuwe focus het veranderende werkveld. “Het werkveld maakt meer en meer gebruik van data driven decision making: continu meten en analyseren van processen om deze te kunnen verbeteren. Het continu meten van die processen levert data op die geanalyseerd moeten worden; vandaar het toenemend belang van data analyse. Wij hebben daarvoor een beroepenveldcommissie die meedenkt over ons curriculum. Daarnaast kruist de nieuwe focus met de expertise van het lectoraat Logistiek en Allianties van de HAN; deze onderzoeksgroep heeft onder andere als specialisatie Data Driven Logistics. Samen met hen werken wij samen om de nieuwe focus in ons curriculum te verwerken. Ook van andere hbo-opleidingen logistiek management heb ik vernomen dat zij bezig zijn om datagedreven logistiek steviger in het curriculum neer te zetten.” 

Breed inzetbaar

De HAN is nu bezig met het inbouwen van het nieuwe profiel in haar curriculum. Wezenberg licht toe: “In jaar 1 en 2 is dit inmiddels al ingevoerd en jaar 3 volgt vanaf volgend collegejaar. Vanaf het collegejaar 2023-2024 stromen de eerste studenten met dit nieuwe profiel als stagiaires het werkveld in. Zij hebben dan ieder studiejaar meerdere vakken gekregen om hun analysevaardigheden te vergroten. Die richten zich zowel op de analyse van processen als het analyseren van een grote hoeveelheid data in bijvoorbeeld Excel en Power BI. Met behulp van die data maken studenten een vraagvoorspelling, creëren ze KPI’s voor voorraadbeheer en maken zij beslissingsmodellen om snel te achterhalen welke transportmodaliteit het goedkoopst is. Ondanks de verandering van focus blijven de studenten Logistics Management breed inzetbaar. Dus, ook als de onderneming nog niet datagedreven werkt, kunnen deze hbo’ers daar nog steeds prima aan de slag. Bedrijven kunnen dus nog steeds dezelfde studenten verwachten, maar dan met iets extra’s.”

Martijn Wezenberg is hoofddocent van de opleiding Logistics Management bij de hogeschool HAN. 

Studenten die in 2024-25 stage gaan lopen of starten met afstuderen, zijn extra getraind in het analyseren van data ten opzichte van studenten die het oude curriculum hebben gevolgd. Zo is er veel aandacht besteed aan de zogenaamde business-intelligence-cyclus: het verband tussen gegevens verzamelen en omzetten naar informatie om van daaruit beslissingen te kunnen nemen. Tijdens de stage zelf voeren de studenten bijvoorbeeld een scan uit om inzichtelijk te maken hoe de IT-structuur bij het bedrijf geregeld is. 

IT-structuur bedrijf

Na de stage, in het 3e jaar, volgt er een verdiepende cursus over de eerder genoemde business intelligence cyclus en het gebruik van POWER BI. Daarnaast gaan de studenten aan de slag met een simulatiespel waar de analysevaardigheden moeten worden toegepast. De eerste twee studiejaren geven een goede basis en het 3e jaar een verdieping met betrekking tot data-analyse. Onlangs is besloten om bovendien extra aandacht te besteden aan de DMAIC cyclus en dan met name de statistiek en statistische toepassingen.  De DMAIC-cyclus (Define – Measure – Analyse – Improve – Control) is een gestructureerde en bewezen methode om betere bedrijfsresultaten te behalen.

Persoonlijk leiderschap

Het tweede nieuwe focuspunt is persoonlijk leiderschap. Wezenberg hierover: “Hierdoor leren studenten zichzelf goed kennen als voorbereiding op de beroepspraktijk. Als ze starten met werken, hebben ze een goed beeld van hun sterke punten maar ook van mogelijke valkuilen en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Deze focus hebben we vooral voor de student zelf gekozen; op het moment dat de zij aan de slag gaan met een goed beeld van zichzelf, kunnen ze zich beter staande houden. Maar ook voor de bedrijven, zij kunnen door die focus studenten verwachten die goed weten waar ze goed in zijn, maar ook snappen op welke punten zij nog kunnen groeien. Dit sluit ook weer aan bij de doelstelling van de HAN om studenten op te leiden tot wendbare en reflectieve professionals. Veel studenten komen na hun studie terecht in plannersfuncties zoals demand of supply planner. Een ander deel wordt inkoper, logistics engineer of logistiek consultant.” 

Lees ook: Lector Dennis Moeke: "Studenten logistiek opleiden voor de toekomst"