Online boodschappen doen wordt steeds populairder. Of het online kanaal tegen die tijd ook winst oplevert, hangt ervan af hoe efficiënt de logistiek is georganiseerd. Wie geld wil verdienen ontkomt niet aan een slim ritplanningssysteem.

Toegegeven, het onderzoeksrapport van Strategy&, onderdeel van adviesbureau PwC, is gepubliceerd in september 2022. Dat is de maand dat de inflatie in Nederland zijn hoogtepunt bereikte en flitsbezorgers hun omzet flink zagen afnemen. De onderliggende trend lijkt echter onstuitbaar: het aandeel van het online kanaal in foodretail neemt de komende jaren flink toe.

De voorspelling dat het marktaandeel de komende zeven jaar verdubbelt, volgt uit het meest conservatieve scenario van Strategy&. Het gemiddelde scenario gaat uit van een groei van 8 naar 21 procent in 2030, terwijl het marktaandeel in het meest agressieve scenario zelfs uitkomt op 25 procent. Dat is maar liefst een kwart van alle boodschappen.

Verschillende distributienetwerken voor online food

Afgezien van enkele discounters zijn vrijwel alle grote foodretailers actief in het online kanaal. De grootste ketens hebben daarvoor zelfs een apart distributienetwerk met eigen fulfilmentcenters en last-mile hubs opgezet. Andere foodretailers kiezen voor een andere aanpak en bezorgen de boodschappen vanuit hun bestaande winkels of werken alleen met afhaalpunten .

Daarnaast hebben online boodschappenbezorgers hun intrede gedaan: zij zijn alleen online actief en kunnen dus niet terugvallen op een bestaand netwerk voor winkeldistributie. Dat geldt ook voor bezorgers van maaltijdboxen. De afgelopen jaren hebben meer startups hun intrede gedaan die zich richten op bepaalde productcategorieën zoals biologische of regionale levensmiddelen en veelal een nichemarkt bedienen.

Uitdagingen in last-mile bezorging van food

Hoe het distributienetwerk van online foodretailers en maaltijdbezorgers er ook uitziet, op de last mile staan ze allemaal voor dezelfde uitdaging: een efficiënte en effectieve bezorging aan huis. Veel partijen werken met vaste ritten en routes, simpelweg omdat de tijd ontbreekt om elke dag een nieuwe ritplanning te maken. Daarmee schieten ze zichzelf in de voet. Een efficiënte bezorging staat of valt immers met het aantal stops per bezorgvoertuig en de dichtheid in het distributienetwerk. Retailers kunnen de efficiëntie verbeteren door elke dag opnieuw optimale ritten samen te stellen en het aantal tijdvakken voor bezorging te beperken of op tijd dicht te zetten.

De effectiviteit van de last-mile staat voor de mate waarin foodretailers en maaltijdbezorgers erin slagen om hun belofte waar te maken. Dat betekent bezorging binnen het afgesproken tijdvak, rekening houdend met factoren zoals verkeersdrukte, wegafsluitingen, weersomstandigheden en CO2-uitstoot. Dat wordt steeds lastiger, gezien het toenemende aantal restricties en het stijgende verwachtingspatroon van consumenten. Die willen steeds meer gemak, snellere bezorging en krijgen steeds meer oog voor duurzaamheid. En bovenal willen ze tijdig geïnformeerd worden over tijdstip van bezorging en eventuele wijzigingen daarin.

Strategische en tactische transportplanning

Online foodretailers en maaltijdbezorgers kampen niet alleen met operationele planningsvraagstukken, maar ook met tactische en strategische planningsvraagstukken. Om de verwachte groei te kunnen faciliteren, dienen zij de komende jaren voortdurend te investeren in uitbreiding van het distributienetwerk. Maar wat is het beste moment om met de bouw van een nieuw fufilmentcenter te starten? Loont het om een extra last-mile bezorghub te openen? En waar moet die komen?

De grote uitdaging in een groeiende markt zoals online food is het vinden van de juiste balans tussen een efficiënte operatie en optimale service. Is het aantal stops in een stad of wijk groot genoeg om die consumenten een extra tijdvak aan te bieden? Zo ja, hebben we dan ook extra bezorgvoertuigen nodig? Dat zijn vraagstukken die alleen te beantwoorden zijn door voortdurend data te analyseren en nieuwe scenario’s door te rekenen.

Slim ritplanningssysteem is een must

Een slim ritplanningssysteem zoals PTV Route Optimser ST helpt online foodretailers bij zowel operationele als tactische en strategische vraagstukken. De algoritmes in dit systeem berekenen binnen enkele tellen hoe alle online orders zo efficiënt mogelijk kunnen worden verdeeld over de beschikbare voertuigen, rekening houdend met tijdvakken, volumes en andere restricties. Het planningssysteem laat zien wanneer een voertuig vol zit en geen nieuwe orders kunnen worden toegevoegd. Ook biedt het systeem de mogelijkheid om consumenten direct te informeren als de bezorging is vertraagd.

Daarnaast biedt PTV Route Optimiser ST de mogelijkheid om verschillende scenario’s door te rekenen. Wat als het aantal online orders met 10, 25 of 50 procent groeit? Wat betekent het voor de transportkosten als we de bezorgvoertuigen laten vertrekken van een nieuwe hub dichter bij de afzetmarkt? Wie geld wil verdienen in online foodretail en weloverwogen investeringsbeslissingen wil nemen, ontkomt niet aan een slim ritplanningssysteem. Dankzij slimme software wordt de planning minder complex en kunnen alle adressen efficiënt en op tijd worden beleverd.

Meer weten over transportplanningssoftware? Bekijk de website!

https://www.ptvgroup.com/nl/oplossingen/producten/ptv-route-optimiser/