Rijkswaterstaat neemt de maatregelen omdat de klemmen van de aluminium rijplaten lostrillen door al het verkeer dat over de brug rijdt. Door de maatregelen is er sprake van minder trillingen, zodat de brug minder wordt belast en deze veilig blijft voor het verkeer op én onder de brug.

210 aluminium platen

Het rijdek van de brug bestaat uit 210 aluminium platen die met zevenhonderd klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. De klemmen trillen los door al het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Zonder maatregelen is de kans groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug.

Om de brug veilig te kunnen gebruiken tot aan vervanging van de klep in 2023, verlaagt Rijkswaterstaat de maximumsnelheid op de brug. Dit zorgt voor minder trillingen in de klep van de brug en voorkomt daarmee het lostrillen van platen of klemmen. Rijkswaterstaat houdt in de gaten of de maatregel het gewenste effect heeft. Bij onvoldoende resultaat zet de uitvoeringsorganisatie waar nodig extra maatregelen in.

omleidingskaart haringvlietbrug
Hinder op de Haringvlietbrug. (Bron: Rijkswaterstaat)

Omdat de snelheid van 50 km/u niet past bij het huidige wegbeeld van de autosnelweg, zijn alleen borden niet voldoende. Op advies van de politie is de weg op en rond de brug aangepast: per rijrichting van twee naar één rijstrook.

Renovatie Haringvlietbrug

De klep van de Haringvlietbrug is begin 2023 aan het einde van haar levensduur en kan dan niet meer veilig bediend worden voor de hoge scheepvaart. De voorbereiding om de klep te vervangen is inmiddels in volle gang.

Vervanging en renovatie infrastructuur

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze vernieuwd.

Grof geschut

TLN-voorzitter Elisabeth Post noemde eerder de extra kosten – “zeker € 53 miljoen” – die de sluiting van rijstroken op de Haringvlietbrug al “absurd”. Volgens Post wordt "keer op keer bevestigd dat we achter de feiten aanlopen en dat grof geschut nodig is om onze infrastructuur op niveau te houden”.