‘STL werkt. Voor jou!’ prijkt er op de website. En dat is precies wat STL doet: zorgen voor méér instroom en minder uitstroom, door toegevoegde waarde te creëren voor zowel werkgevers als werknemers. Dat is hard nodig, want in de komende jaren is er behoefte aan de toestroom van zo’n 12.000 chauffeurs per jaar.  

Hoe belemmert het chauffeurstekort de sector?  

“Aan het begin van het eerste kwartaal gaf 44% van de ondernemers aan hinder te ondervinden door een tekort aan personeel. Wat dat betekent, is heel uiteenlopend. Wanneer hetzelfde werk met minder mensen moet worden gedaan, is de kans groot dat er een beroep wordt gedaan op de zittende populatie. Dat draagt niet bij aan de duurzame inzetbaarheid."

"Werknemers in onze sector maken al veel uren en als ze extra worden belast, werk je mogelijke uitval in de hand. Daarnaast komen wagens stil staan, moeten contracten worden opengebroken en werk afgezegd omdat de mankracht er gewoonweg niet is. Dat raakt onze hele maatschappij. Gelukkig vinden veel bedrijven nog steeds creatieve oplossingen om het werk toch gedaan te krijgen. Maar voor hoe lang? De uitdaging wordt alleen maar groter. De economie groeit en onze tak van sport profiteert daarvan en groeit mee."

Welke bijdrage levert STL?  

“STL heeft met vakbonden en werkgeversorganisaties de afspraak zorg te dragen voor dertig procent van de vraag naar chauffeurs. Dat betekent dat wij ons inzetten om 3.900 nieuwe chauffeurs op te leiden en in te laten stromen in de sector. We maken de financiële drempel naar het chauffeursvak zo laag mogelijk door het aanbieden van subsidies en een baangarantie. Dat gebeurt aan zowel zij- als doorstromers."

"Daarnaast stromen er jaarlijks zo’n 1.000 BBL’ers (Beroeps Begeleidende Leerweg) in. STL ontzorgt leerbedrijven. Dat gebeurt op het gebied van het aanvragen van subsidies, het werven van leerlingen en het begeleiden van praktijkopleiders. En ten slotte hebben we ons mobiliteitscentrum waarmee we werkgevers in contact brengen met mensen die al vakbekwaam zijn, maar momenteel in een andere branche werkzaam zijn.” 

Wat doet STL voor de werkgever?  

“Naast het zorgdragen voor voldoende instroom, is het werken aan duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderdeel van ons werk. STL ondersteunt bij het creëren van een vitale werkomgeving met praktische tools zoals loopbaancoaches, werknemersbegeleiding, trainingen en cultuurprogramma’s. Vaak zijn het kleine dingen die een groot verschil kunnen maken."

"Iets wat veel werkgevers zich bijvoorbeeld niet realiseren, is dat zij-instromers anders in de wedstrijd zitten dan de zittende populatie. Zij willen hun leven op een andere manier invullen door bijvoorbeeld parttime te werken. Als je niet weet hoe je daar mee om moet gaan, ga je de strijd niet winnen en kiezen mensen voor bedrijven die daar wél aandacht voor hebben. STL maakt werkgevers hiervan bewust en biedt tools voor het vormgeven van een toekomstbestendig HR-beleid.”  

En welke toegevoegde waarde biedt STL voor de werknemer? 

“We brengen medewerkers in beweging, zodat ze lekker in hun vel zitten, met plezier werken en dat blijven doen. Dat is iets waar we meer en meer op in moeten gaan zetten. We bieden bijvoorbeeld een opleidingsloket en de begeleiding van loopbaancoaches aan. Wat veel mensen niet weten, is dat iedereen die in de onze branche werkzaam is, recht heeft op een opleidingsbudget van 3.000 euro per jaar. "

"Soms zijn werkgevers bang dat werknemers na het volgen van een opleiding het bedrijf verlaten. Maar de praktijk wijst uit dat educatie juist bijdraagt aan het werkgeluk van de medewerker. Naast het opleidingsbudget ligt er een budget van 1.250 euro per persoon per jaar voor vitaliteitsdoeleinden. Al met al een behoorlijk bedrag voor een breed scala aan mogelijkheden. Alles voor een vitale sector, daar komt het eigenlijk op neer.”   

Wat kunnen bedrijven zelf doen? 

“Vroeger was het ‘one size fits all’, het werk was zoals het was en als werknemer had je je daartoe te verhouden. Die instelling kunnen bedrijven zich niet meer permitteren. Inspannen om mensen aan boord te houden, is een vorm van goed werkgeverschap en in mijn ogen een mooie en belangrijke ontwikkeling. Het gaat steeds meer om de mens en er is meer aandacht voor het op een fitte en vitale manier behalen van de eindstreep. Je zult ‘in the end’ een strategisch plan moeten hebben om de populatie gezond te houden. Dat begint in veel gevallen door het voeren van de juiste gesprekken met je werknemers." 

"Als we kijken naar het werven van personeel, zien we veel mooie initiatieven en campagnes. Daarbij is het ene bedrijf creatiever dan het andere. Voor de werkgevers die deze mogelijkheden zelf niet hebben, organiseert STL vijfentwintig keer per jaar een instapavond. Daarbij organiseren we in voetbalstadions een banenmarkt voor mensen die interesse hebben in het chauffeursvak. Bedrijven krijgen hier een podium en kunnen op een laagdrempelige manier in contact komen met potentiële geïnteresseerden.”  

Zijn er andere oplossingen voor het chauffeurstekort? 

“Automatisering, robotisering, geavanceerde voertuigsystemen… het gaat er allemaal komen. De wereld verandert, transport en logistiek verandert en organisaties veranderen. Zowel werkgevers als werknemers zullen wendbaar moeten zijn en meeveranderen. Dat het chauffeursvak er inhoudelijk anders gaat uitzien, is een ding wat zeker is. Maar de menselijke rol blijft altijd belangrijk. Dat we hetzelfde werk met minder mensen kunnen doen, zie ik niet gebeuren. We zijn een vrij traditionele sector en moeten erg wennen aan het feit dat het anders moet. Maar we zullen met de hele sector moeten kijken hoe we het werk op een andere manier gaan organiseren. Anders blijft het chauffeurstekort een belemmering.”  

'Power to the vrouw’ 

Een bedrijf dat alles uit de kast haalt om het chauffeurstekort te lijf te gaan is Cornelissen Groep. Vorige maand kwam het familiebedrijf in het nieuws met de aankondiging als eerste logistiek dienstverlener ooit op de Huishoudbeurs aanwezig te zijn om vrouwen enthousiast te maken voor het chauffeursvak. De deelname is onderdeel van de campagne ‘Power to the Vrouw’. Het bedrijf verwelkomt naar aanleiding van de campagne, die vorig jaar werd beloond met een TVM Award, veel vrouwelijke zij-instromers. Toch is dit onvoldoende om de openstaande vacatures te vullen. “Het chauffeurstekort belemmert ons enorm in onze groei”, zegt Maria Libregts, HR-manager. “Iedere standplaats kan wel vijf tot tien chauffeurs gebruiken en we hebben een tiental standplaatsen, dus reken maar uit.” Naast het werven van mensen steekt Cornelissen Groep ook veel tijd in het behouden van de ruim 1.200 medewerkers, waarvan er 113 vrouw zijn. “Los van de preventieve maatregelingen die we doen, proberen we echt in het hart van onze collega’s te gaan zitten. Met elkaar blijven praten, weten wat er speelt, dat is belangrijk”, adviseert Libregts.

Lees ook: Zachte landing voor transport en logistiek in 2023