In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goede weersomstandigheden. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist, harde wind, gladheid, laagstaande zon en hoge temperaturen. Mensen blijken echter wel te compenseren voor slechte weersomstandigheden, bijvoorbeeld door langzamer te gaan rijden of meer afstand te houden. Daarmee wordt het verhoogde ongevalsrisico deels verkleind. Zo is te lezen in de meest actuele factsheet van de SWOV.

Hitte heeft effect

Ook hoge temperaturen leiden tot een hoger ongevalsrisico. Onderzoeken uit China, Italië en de Verenigde Staten laten zien dat de kans op een ongeval bij hoge temperaturen toeneemt, met ruim 3% tot wel 20%. Reden daarvoor is dat hitte effect heeft op het gedrag van verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld door een slechtere nachtrust, afname van de reactiesnelheid en concentratie, en het sneller geïrriteerd raken. Dat steeds meer auto’s airco hebben, helpt om de temperaturen tijdens de rit beheersbaar te houden. Hitte vergroot daarnaast ook de kans op een klapband, met name als de banden te zacht zijn.

Hoger ongevalsrisico

In China bleek bij hoge temperaturen de kans op een letselongeval 20% hoger dan bij normale temperaturen, in Italië bleek bij hoge temperaturen de kans op een dodelijk ongeval of een letselongeval 12% hoger dan bij normale temperaturen. In de Verenigde Staten is gekeken naar het verband tussen hittegolven en het aantal dodelijke ongevallen. Daar werd op dagen tijdens een hittegolf een toename van het aantal dodelijke ongevallen gevonden van 3,4%. Bij mooi weer zullen er ook meer fietsers en voetgangers op pad zijn dan bij slecht weer.

Dus wanneer het weer heet wordt: een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Lees ook: 'Slecht slapen brengt verkeersveiligheid in gevaar'