Met licht lagere groeivooruitzichten voor opdrachtgevers in industrie, bouw, detailhandel en verladers in het buitenland, is er in 2023 in het wegtransport per saldo geen volumegroei te verwachten. De breed actieve logistieke dienstverlening – toch al een structurele groeisector – staat er in volume gemeten eind 2023 ten opzichte van pre-corona naar verwachting het beste voor. Zo laat de sector de extremen van de pandemie geleidelijk achter zich.

In omzet zijn de bewegingen in transport en logistiek groot. Na een gemiddelde omzetstijging van 25% in 2022, komt daar in 2023 naar verwachting nog 8% bij als gevolg van hogere prijzen. Hoewel dit de stijging mogelijk niet helemaal dekt, lukt het in deze tijd toch relatief goed om hogere kosten door te berekenen. Dit komt vermoedelijk ook doordat opdrachtgevers gezien de krappe capaciteit en ervaringen met haperende toelevering meer bereid zijn te betalen voor vervoerszekerheid.

Wat betekent dat voor bedrijven?

De impact op transport en logistiek is diffuus. Ook bij lichte daling van verwachte volumegroei is er nog steeds sprake van een grote en diverse vervoersvraag in zowel B2B als B2C segmenten. De groeivertraging in e- commerce & fulfilment en direct-to-consumer zendingen die nu verwacht wordt, volgt op periodes van forse groei. Transportondernemers zien de beschikbaarheid van arbeid als de grootse belemmering voor groei en investeringen op dit moment. De economie en de vraagkant scoren lager.

Lees ook: Voorspellingen ABN AMRO: kwakkelen op hoog niveau