U bent nu zo’n zestien maanden CEO van TVM. Hoe bevalt dat?  

“Ik kom uit de financiële wereld; hiervoor werkte ik onder meer bij ASR. In de financiële wereld heeft TVM alvast een erg goed imago. Terecht wat mij betreft. En het bevalt mij hier uitstekend. Onze medewerkers hebben verstand van de sector. Dat maakt dat wij een volwaardige relatie met bijna 5.700 leden hebben, die overigens heel trouw zijn. De goede band komt tot uiting in de klanttevredenheid: die is twee keer zo hoog als de nummer 2 verzekeraar in de transportsector.”  

TVM is een coöperatie zonder winstoogmerk en opgericht door transportondernemers. “Omdat TVM een coöperatie is, legt de vierkoppige raad van bestuur verantwoording af aan de leden. De leden zijn vertegenwoordigd in een ledenraad van 50 personen. Het gaat om kleine vervoerders, grote internationale transportondernemers en ondernemers in de binnenvaart. Zij geven duidelijke feedback. Ze denken bijvoorbeeld mee over op welke duurzaamheidsdoelstellingen wij ons de komende jaren gaan focussen. Zo houden wij de   juiste koers.”  

Wat is u opgevallen aan de organisatie?  

“De betrokkenheid van de medewerkers van TVM met de leden raakte mij enorm toen ik hier in het najaar van 2021 kwam werken. Medewerkers kennen alle namen van de bedrijven die bij ons verzekerd zijn; de transporteurs zijn geen nummers voor hen. Ze hebben een warme relatie met hen opgebouwd en hebben echt verstand van zaken. Als er zich in het weekend bijvoorbeeld een calamiteit voordoet, bellen de collega’s ook direct de raad van bestuur om ons te informeren. Dat is de cultuur binnen deze organisatie. En daar sta ik helemaal achter.” 

Wat vindt u opvallend aan de sector? 

“Maar weinig mensen realiseren zich dat de transportsector van levensbelang is. Dat zouden we beter voor het voetlicht moeten brengen. Water, gas en elektriciteit zijn belangrijk, maar transport zorgt dat alles dagelijks wordt bevoorraad. Denk alleen al aan de supermarkten. Daar ligt ons dagelijks voedsel. Onze leden uit de sector, die in het hele land gevestigd zijn, kenmerken zich verder door nuchterheid.” 

Wat is uw visie op wat er moet gebeuren/veranderen op korte en lange termijn? 

“Verduurzaming is momenteel een heel belangrijk thema. Dat raakt alle transportbedrijven. Daarom besteden wij aandacht aan dit onderwerp onder andere via ons greenpaper ‘Uw weg naar zero emissie’, geschreven door Panteia. Dat bevat praktische tips en adviezen, bijvoorbeeld een zero-emissie stappenplan. Die kun je downloaden via onze site. 

Een vrachtwagen bijvoorbeeld gaat economisch minimaal zeven jaar mee. Dus als je dit jaar een nieuw dieselexemplaar aanschaft, dan kun je die auto mogelijk in 2030 niet meer gebruiken in steden die een zero-emissiezone hebben ingesteld! En dat gaat in minimaal 30 plaatsen gelden, wordt nu gecommuniceerd. Maar de aanschaf van een Zero Emissie Transportvoertuig is ook geen makkelijke oplossing. Zo’n voertuig vraagt namelijk een hele andere aanpak.  

Aansluitend op de ontwikkelingen hebben wij sinds oktober ook de zero emissie verzekering in het leven geroepen, die betaalbaar is. Die is bedoeld voor elektrische vrachtwagens en bestelwagens, of vrachtauto’s die op waterstof rijden en verzekert de laadkabels en eventuele subsidies. Met de speciale boekwaarderegeling kunnen transportbedrijven voertuigen voor het juiste bedrag verzekeren, ook als het accupakket tussentijds wordt vervangen.  

Op die manier proberen we het voor vervoerders aantrekkelijk te maken om elektrische vrachtwagens aan te schaffen. We nemen als TVM ook bewust een stuk risico omdat er op dit gebied nog niet veel data beschikbaar zijn. Samen met de sector en met andere stakeholders denken wij ook na over de European Sustainability Goals. In verband hiermee liggen veiligheid en duurzaamheid dicht bij het DNA van TVM.” 

Op welke andere vlakken valt winst te behalen? 

“Wij vragen ons voortdurend af: waar zit onze kennis en kunde, wat is onze meerwaarde? Hoe kan transport veiliger en verantwoorder? Daarom hebben we de TVM Awards in het leven geroepen. Die kennen zes categorieën: de NK Veiligste Chauffeur en de Award Ridder, Veilig Transport, MVO, Innovatie en Duurzaamheid. We hopen zo ontwikkelingen te stimuleren. Ten behoeve van de uitreiking vieren we feest op het TT Circuit in Assen, met heerlijk eten en activiteiten voor alle aanwezigen. 

We hebben hier in Nederland hele goede chauffeurs, blijkt wel uit het NK Veiligste Chauffeur. Echt het neusje van de zalm. En bedrijven.” Zoals VSDV Distributie uit Zwaagdijk, die de Award Innovatie kreeg omdat het bedrijf de gehele keten van opdrachtgevers, leveranciers en ontvangers samenvoegt. Het doel is om veilig en efficiënt de stad in te gaan met een maximale belastinggraad. En Rijsser Transport uit Purmerend ging naar huis met de MVO Award. Dit bedrijf biedt kansarme jongeren een plaats op de arbeidsmarkt. 

Lees ook: Jelmer Stoker is de Veiligste Chauffeur van 2022

“Veiligheid zit ingebakken in het DNA van TVM. Daarom hebben wij een aantal preventie-adviseurs in dienst. Zij maken gebruik van een zogenoemd schadedashboard. Met de gegevens uit dat dashboard kun je bepalen hoe een transportbedrijf het ervan afbrengt in vergelijking met andere bedrijven uit de branche.  

Hieruit kun je veel interessante informatie halen, bijvoorbeeld dat 17 uur een tijdstip is waarop veel schades voorkomen. En als je je dan verdiept in de reden, blijkt dat te komen doordat dit tijdstip bij veel bedrijven een overdrachtsmoment is van auto’s aan andere chauffeurs. Dat is dus een druk moment. Spreiding van die overdracht kan dan een oplossing zijn om schades te voorkomen. Sowieso, als de frequentie van schades omlaag gaat, heb je ook minder dodelijke ongevallen. En als je de schades kunt dempen, dan houd je ook de premies in de hand. Want aangezien de vrachtwagens steeds meer technische accessoires bevatten, worden reparaties ook steeds prijziger.” 

U bent van plan om uw groot rijbewijs te gaan halen. Bent u daar al mee bezig? 

“Ja, ik heb enkele lessen gehad, maar ik heb niet voldoende tijd en dat helpt niet om te leren rijden met een vrachtwagen. Maar van de lessen tot nogtoe heb ik wel bijzonder genoten. En ik heb nog meer respect gekregen voor de chauffeur!” 

Lees ook: TVM verzekeringen heeft met Michel Verwoest nieuwe ceo