Op de begroting van 2024 van IenW staat in totaal bijna €15 miljard. Daarvan gaat bijna €10 miljard naar het werk aan onze wegen, het spoor en de vaarwegen. Bijna de helft daarvan gaat naar onderhoud en renovatie: €4,6 miljard. De komende jaren blijft dit bedrag hoog. Dat is nodig: veel van onze bruggen, viaducten, zowel op het spoor als op de weg, zijn gebouwd in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Die zijn, mede door zwaar en intensief gebruik, toe aan een grote opknapbeurt. In 2024 vindt bijvoorbeeld groot onderhoud plaats aan de Heinenoordtunnel en de IJsselbruggen. Minister Harbers maakte eerder al bekend een deel van het budget voor de aanleg van voornamelijk wegen in te zetten voor groot onderhoud.

Stijgende prijzen

Minister Harbers: “Door stijgende prijzen in de bouw, stikstofproblematiek en krapte op de arbeidsmarkt kunnen we de komende jaren weinig meer aanleggen. We willen het geld voor deze projecten niet in het spaarvarken laten zitten en geven het uit aan de broodnodige grote onderhoudsbeurt van onze wegen, bruggen en viaducten. We zijn trots op onze wegen en de bruggen die ons waterrijke land goed bereikbaar maken. Goede bereikbaarheid zorgt ervoor dat de pakketbezorger op tijd op de stoep staat en de boodschappen in de supermarkt aankomen. Een goede infrastructuur is een voorwaarde voor de manier waarop we in Nederland leven.”

Tekorten

Net zoals iedereen merkt dat het leven steeds duurder wordt, heeft ook het ministerie van IenW last van stijgende prijzen. Er zijn financiële tekorten ontstaan door stijgende bouwkosten, en er zijn personeelstekorten en stikstofproblemen. Om die drie redenen heeft minister Harbers eerder dit jaar besloten 17 aanlegprojecten tijdelijk op pauze te zetten en het geld en de menskracht die daarmee vrijkwamen in te zetten om de tekorten op te vullen bij onderhouds- en aanlegprojecten die wel door kunnen gaan. Geen makkelijk besluit, want de gepauzeerde projecten blijven van belang voor de bereikbaarheid van Nederland. Als er weer ruimte is, worden de gepauzeerde projecten weer opgestart.

Financiële opgave

Alle ministeries hebben een financiële opgave. IenW heeft tot en met 2036 een opgave van €150 miljoen per jaar op het mobiliteitsfonds. Dat betekent dat IenW in deze periode in totaal bijna €2 miljard minder kan investeren in wegen, spoor en vaarwegen.

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen hebben verschillende opties afgewogen om invulling te geven aan deze opgave. Zij willen niet tornen aan beheer- en onderhoudsprojecten en niet aan projecten die (bijna) in uitvoering zijn. Daarom hebben ze uiteindelijk besloten de reservering voor het doortrekken van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer, beter bekend als het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, voorlopig voor een groot deel weg te halen. Aan het project wordt wel doorgewerkt, op weg naar een voorkeursbeslissing in 2025.

750 elektrische vrachtwagens de weg op

De komende jaren gaan tal van investeringen door waar dat kan. Dat geldt bijvoorbeeld voor maatregelen om te werken aan een schonere leefomgeving en het klimaat. Staatssecretaris Heijnen trekt in 2024 bijna €30 miljoen uit voor meer en slimmere laadpalen, zowel voor vrachtwagens als voor personenauto’s. Voor ondernemers die willen overstappen naar een schone bouwmachine of vrachtwagen haalt zij geld naar voren: €27 miljoen voor elektrische vrachtwagens en €6 miljoen voor schone bouwmachines. De subsidieregelingen hiervoor waren afgelopen jaar zo populair, dat tal van goede plannen van Nederlandse ondernemers afgewezen dreigden te worden. Met de extra financiële ruimte komen er nu ruim 750 elektrische vrachtwagens de weg op. Het kabinet helpt de transport- en bouwsector zo letterlijk en figuurlijk vooruit, en het scheelt uitstoot van stikstof en broeikasgassen.

De circulaire economie krijgt steeds verder vorm. In 2024 staat er €82,4 miljoen op de begroting, zodat steeds meer spullen en materialen aan het eind van hun levensduur een nieuwe, nuttige bestemming krijgen. Op weg naar een volledig circulaire economie in 2050.