Het certificeringsprogramma dat Rotra aanhoudt, komt van internationaal adviesbureau voor duurzaamheid Climate Neutral Group. Bedrijven als bol.com en Arla Biologisch gingen Rotra voor.

Uitstoot in kaart

Het traject ging als volgt. Rotra heeft eerst de CO2-uitstoot van alle vestigingen in de Benelux in kaart gebracht. Dit gaat over alle directe en indirecte emissies binnen het eigen domein.
Vervolgens is op basis van een analyse van deze footprint een SMART reductieplan ontwikkeld, dat past bij de internationale klimaatverdragen en de eigen duurzaamheidsambities. Voor Rotra betekent dit halvering van de uitstoot in 2030 en een volledig emissievrije organisatie in 2050.

Mest van melkkoeien

Omdat er in de transitie naar emissievrij nog steeds CO2 vrijkomt,  compenseert men deze restuitstoot door te investeren in het VSC Nederlands biogasproject: Methaanvergisting en energieopwekking in Nederland. Hierbij ziet men melkkoeienmest om in elektriciteit. Dit krijgt ondersteuning van de Verenigde Naties om klimaatverandering te bestrijden en sluit aan bij de SDG-doelen van de Verenigde Naties.

Jaarlijkse controle

Auditor Preferred by Nature toetst jaarlijks de footprint, reductiemaatregelen en de compensatie. Via deze klimaatcheck wordt gecontroleerd of Rotra haar reductiedoelstellingen haalt en nog steeds voldoet aan de klimaatneutraalstandaard van Climate Neutral Group. 
Het plan is vastgelegd in Rotra’s Climate Policy Document. Dat is te vinden op rotra.eu en maakt deel uit van het officiële jaarverslag van de Rotra holding. 

Zonnecellen

Rotra is al langer actief op gebied van verduurzaming met onder meer zonnecellen op de Warehouses, vrachtwagens op alternatieve brandstoffen en het 1e multimodale LNG-vulstation in de EU op de container terminal in Doesburg. 

Lees ook: St vd Brink biedt klanten keuze voor klimaatneutraal vervoer