Ten opzichte van het vorig kwartaal en vorig jaar neemt de instroom in WW van vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers af. Ook het aantal faillissementen blijft laag.

Sectorinstituut Transport en Logistiek: “Uit de Sectormonitor blijkt dat er (begin 2022-Q4) meer transportondernemers zijn die de komende drie maanden een verslechtering verwachten van het economisch klimaat. De verwachtingen over het personeelsbestand zijn positief, maar weer minder dan in voorgaande kwartalen. 15,2% van de ondernemers verwacht een toename van hun personeelsbestand en 10,8% een afname (per saldo verwacht 4,4% een uitbreiding tegenover 7,6% een kwartaal eerder).”

Meer arbeidsmarktontwikkelingen uit de Sectormonitor:

 • Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers blijft hoog.
  Er zijn eind november bijna 12.200 openstaande vacatures (vorig jaar circa 8.800) voor chauffeurs en ruim 14.300 (vorig jaar 14.700) voor logistiek/magazijnmedewerkers, aldus het UWV, 2022. 
 • Veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in Nederland geven volgens het CBS aan last te hebben van een personeelstekort.
  Begin 4e kwartaal gaf 51% van de ondernemers binnen goederenvervoer over de weg hierdoor belemmerd te worden. Het aandeel ondernemers dat personeelstekort ervaart, ligt op vergelijkbaar (hoog) niveau als vorig jaar (52% in 2021-Q3). Onder de ondernemers binnen logistieke dienstverlening is dit aandeel begin 4de kwartaal 41%. 
 • In het derde kwartaal 2022 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van +15,4% en in logistieke dienstverlening +24,1% ten opzichte van 2022-Q2 (CBS, 2022).
  In heel 2021 groeide de omzet in goederenwegvervoer met 11,5% t.o.v. 2020.
  In 2020 had de branche last van coronamaatregelen en was er sprake van omzetverlies. De omzet lag vanaf 2e kwartaal 2021 boven het niveau van voor de maatregelen.
 • De instroom werknemers in de WW is in oktober lager dan in september en ook lager dan vorig jaar. (124 chauffeurs en 173 logistiek medewerkers in oktober 2022 tegen 135 en 203 in oktober 2021). Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in oktober 2022 af (150 duizend in oktober tegen 152 duizend in september) (CBS/UWV, 2022).

Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

 • Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van jaar eerder (7.599 bedrijven in 2022-Q3 tegen 7.317 in 2021-Q3). Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf is gedaald (22,1 in 2022-Q3 tegen 22,3 in 2021-Q3). Het aandeel kleine bedrijven (maximmaal 10 werknemers) groeit (in 2022-Q3 bestaat 64% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers. Dat was 60% in 2018-Q3).
 • Het aantal faillissementen ligt in 2022 Q3 op vergelijkbaar (laag) niveau als vorig jaar. (13 in 2022-Q3 tegen 12 in 2021-Q3.) Dat aantal ligt lager dan in voorgaande kwartalen.
  In heel 2021 gingen in de sector minder bedrijven failliet dan in 2020 (62 bedrijven tegen 104). Het totaal aantal faillissementen in Nederland lag in 2021 ook laag.
  Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens het CBS niet los te zien van de noodsteun van de overheid. In 2022 blijft het aantal faillissementen in Nederland (historisch) laag. In april 2022 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in januari 1981 (CBS, 2022). In september en oktober loopt het landelijk aantal faillissementen wel weer wat op.
 • Het totaal aantal werknemers in de sector bedraagt 167.793 in 2022-Q3. (Tegen 162.972 in 2021-Q3.) Het aantal werknemers neemt toe ten opzichte van vorig jaar (+2,9% ten opzichte van 2021-Q3) en vorig kwartaal. 
 • Het aantal chauffeurs neemt ook toe. Er zijn 92.954 chauffeurs in 2022-Q3. (En 91.364 in 2021-Q3.) In 2022-Q3 is de instroom 9.693 en de uitstroom 5.655.
  Instroom en uitstroom liggen hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. 64 procent van de instroom bestaat uit werknemers tussen 18-35 jaar. De leeftijdspiek bij de instroom ligt op 20 jaar en bij de uitstroom op 67 jaar.