Na het succes van de gewone lzv (langere en zwaardere vrachtautocombinatie), de Ecocombi, overwegen enkele landen waaronder Nederland, een wat langere variant toe te laten. Dit moet de Super EcoCombi (SEC) worden; een vrachtvoertuigcombinatie met een trekker en achtereenvolgens een standaardoplegger, een dolly en nog een standaardoplegger. 

Praktijktest met Super Ecocombi

De totale lengte van deze combinatie is maximaal 32 meter, waarmee de SEC buiten het kader valt van regulier vrachtverkeer (maximale lengte 18,75 meter). Daarom is er voor een tijdelijke en plaatsgebonden praktijkproef met SEC’s op de openbare weg een ontheffing nodig. De RDW is belast met het verstrekken van deze ontheffing. De RDW heeft SWOV gevraagd een analyse uit te voeren van de risico’s rondom menselijk gedrag die komen kijken bij deze praktijkproef met SEC’s op de openbare weg.

Groot aantal knelpunten

SWOV heeft voor dit adviesrapport een literatuurstudie uitgevoerd naar een voertuig dat veel op de Super EcoCombi lijkt: de al eerder toegestane lzv. De risico’s van de lzv voor de medeweggebruikers worden in dit rapport besproken. Gegeven die risico’s is nagegaan welke extra risico’s de SEC met zich meebrengt. In een digitaal onderzoek werden verkeerssituaties geanalyseerd aan de hand van beelden van Street Smart (Cyclomedia). En de onderzoekers liepen daarbij tegen een groot aantal knelpunten aan. Zolang de SEC op de snelweg rijdt, is er geen probleem, maar op het onderliggend wegennet stapelen de problemen zich op. De onderzoekers zeggen hierover: “Samenvattend kunnen we stellen dat het gebruik van de bestaande infrastructuur door de SEC problematisch is, en dat daar vooralsnog niet veel aan te doen is.” 

Begeleiding door verkeersregelaars

Om proefritten met de SEC te kunnen maken, zouden volgens SWOV verkeersregelaars deze extra lange vrachtwagens moeten begeleiden (net als bij exceptioneel vervoer en ongeacht welke chauffeur de SEC bestuurt) om risico’s zo veel mogelijk te kunnen opvangen.

Lees hier het rapport van SWOV over de Super Ecocombi.