Vervoerders en overheden staan de komende jaren voor een uitdaging: hoe wordt transport in en tussen steden veiliger en duurzamer? Door de grote aantallen te bouwen huizen en geplande wegwerkzaamheden worden de huidige verkeersknelpunten nog zwaarder belast. De Connected Transport Corridor (CTC) biedt een oplossingsrichting. Dit samenwerkingsverband tussen Rijk, regio's en marktpartijen gebruikt de kansen van digitalisering om de logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter te maken. Met de CTC’s willen zij bestaande tools en werkwijzen breed opschalen, om direct en blijvend resultaat te boeken in de logistieke praktijk.