'Vanaf 9 augustus 2021 wil Rijkswaterstaat het aantal beschikbare rijbanen op de Haringvlietbrug (A29) van twee, terugbrengen tot één en de maximumsnelheid reduceren tot 50 km/u om de veiligheid te garanderen. Volgens planning gaat dit jaren duren. De gevolgen zijn voor weggebruikers onacceptabel.’ Dit is de stellingname van de petitie waarvoor Jeroen Hulhoven uit Steenbergen het initiatief heeft genomen. De genoemde verkeerbeperkende maatregelen gaan in op maandag 9 augustus.  

Petitie tegen 50 km/u op Haringvlietbrug

Hulhoven vindt het onacceptabel dat vanaf dan nog maar één rijbaan beschikbaar is en de maximumsnelheid naar 50 km/u gaat. "Daar gaan tienduizenden forenzen verschrikkelijk veel last van krijgen”, zegt hij tegen BN De Stem. "Elke dag uren vertraging. Dat is een volslagen onbegrijpelijke beslissing van Rijkswaterstaat.”

Reactie transport en logistiek

De petitie sluit aan op de reacties van provincies en de sector transport en logistiek. Transport en Logistiek Nederland ageerde al eerder tegen de door Rijkswaterstaat aangekondigde maatregelen. TLN-directeur Jan Boeve noemde het eerder deze week “volstrekt belachelijk” dat vanwege het tekort aan materiaal en menskracht bij het Openbaar Ministerie de verkeerhinder niet kan worden beperkt.  

Eerder had de ondernemersorganisatie uitgerekend dat de gedeeltelijke afsluiting tot 2023 van de Haringvlietbrug de transportsector zeker € 53 miljoen kost.

Verkeerscapaciteit intact houden

De ondertekenaars van de petitie verzoeken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te onderzoeken welke alternatieven er voorhanden zijn om de huidige capaciteit voor het wegverkeer in stand te houden, zónder daarbij rijbanen af te sluiten. Daarbij wordt het ministerie gevraagd om in overweging te nemen dat slechts één openstelling per week voor de scheepvaart niet opweegt tegen de nadelige gevolgen voor het wegverkeer en te onderzoeken of bijvoorbeeld een tijdelijke afsluiting voor scheepvaart mogelijk is.