Om de doelstelling van het akkoord van Parijs te helpen bereiken om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau, wil Renault Trucks zijn vloot geleidelijk elektrificeren om binnen dertig jaar koolstofneutraal (CO2) te worden. Aangezien vrachtwagens een levensduur van tenminste tien jaar hebben, moeten alle vrachtwagens die tegen 2040 worden geproduceerd, zonder fossiele brandstoffen rijden. Batterijelektrische en brandstofcelelektrische energie zullen van cruciaal belang zijn om deze grote transformatie naar CO2-vrij transport te realiseren.

Renault Trucks werkt aan Z.E.-trekker

Renault Trucks beschikt voortaan over een compleet volledig elektrische range op de markt, van 3,1 tot 26 ton. Met de D Z.E., D Wide Z.E. en de Master Z.E. voldoet het aan de eisen van het stadsvervoer, de levering, de distributie en de afvalinzameling. Maar de Franse fabrikant wil de elektrificatie van voertuigen uitbreiden naar alle toepassingen. Zo worden er voorbereidingen getroffen om vanaf 2023 een Z.E.-trekker op de markt te brengen die voldoet aan de behoeften van het regionale en interregionale vervoer. Tegen die tijd zal ook een volledig elektrisch aanbod voor de stedelijke bouw beschikbaar zijn.

Waterstof voor zwaar langeafstandstransport

In de tweede helft van dit decennium zal Renault een range elektrische vrachtwagens op waterstofbrandstofcellen kunnen aanbieden, die vooral bestemd zijn voor veeleisende en zware langeafstandstransporten. "Elektrische mobiliteit is de pijler van onze strategie en we willen op dit gebied een leidende rol spelen", kondigde Bruno Blin, president van Renault Trucks, aan. "We streven ernaar dat 35 procent van onze verkopen elektrisch is in 2030. Tegen 2040 zullen al onze voertuigreeksen 100 procent fossielvrij zijn." 

Op het gebied van R&D wil Renault Trucks de belangrijkste technologische uitdagingen van deze revolutie aangaan door middel van strategische partnerschappen, maar ook door gebruik te maken van de synergieën binnen de Volvo Group, waartoe het bedrijf behoort.

Volvo en Samsung

Om de transporteurs de beste oplossingen op het gebied van elektrische mobiliteit te bieden, zal Renault Trucks profiteren van de werkzaamheden van de nieuwe businessunit van de Volvo Group die zich bezighoudt met middelzware vrachtwagens, een kernsegment voor de gefaseerde invoering van elektromobiliteit voor vrachtwagens. Renault Trucks zal ook baat hebben bij de partnerschappen die ontwikkeld zijn door Volvo Energy, de nieuwe entiteit van de groep die zich bezighoudt met de levering, het tweede leven en de recycling van batterijen, en met oplaadoplossingen. Voor de ontwikkeling van batterijpakketten specifiek voor toepassingen in zware vrachtwagens, zal Renault zijn voordeel kunnen halen uit de strategische alliantie tussen de Volvo Group en Samsung SDI.