TLN verzekeringen

Transportondernemers krijgen in de dagelijkse praktijk te maken met een grote verscheidenheid aan risico’s. Voorbeelden zijn contracten met onbeperkte aansprakelijkheid, een klant die vraagt de douaneaangifte te verzorgen, een chauffeur met bovengemiddeld veel schades, diefstalgevoelige ladingen, onbetaalde facturen en de mogelijkheid van een cyberaanval. Niet goed beheerste risico’s kunnen het bedrijfsresultaat onder grote druk zetten. Toch is het niet gewenst alles te verzekeren, als dat al mogelijk is. Bovendien is het nemen van risico’s eigen aan het ondernemerschap. Wat wel en wat niet? En hoe dan? TLN Verzekeringen helpt de transportondernemer hier een goed antwoord op te geven.

Het uitgangspunt van TLN Verzekeringen is vermindering van kosten door het zelf dragen van risico’s waar dat mogelijk is, gecombineerd met risicobeheersing en preventie. Met het concept wil TLN voorkomen dat de premies voor verzekeringen explosief stijgen en tegengaan dat verzekeringsmaatschappijen transportbedrijven niet meer als klant willen hebben. Bedrijfs- en bedrijfstakbelang liggen in elkaars verlengde. TLN Verzekeringen zoekt naar de optimale mix van risicobeheersing, dragen van risico’s en aansluitende verzekeringen.

Versterking van de samenwerking met de partners

Door dit initiatief versterkt TLN bovendien de samenwerking met de partners binnen zijn partnernetwerk die over grote kennis en toegevoegde waarde op het onderwerp 'omgaan met risico’s' beschikken. Ook het nog beter inzetten van instrumenten als de e-CMR, de SafeDrivepod en instrumenten rondom verzuimpreventie zijn onderdeel van het geheel.

Ondernemers die meer willen weten over het concept, kunnen contact opnemen met de adviseurs van TLN Verzekeringen. Zij helpen bij het vinden van de juiste partners, adviseren over preventieve maatregelen en kunnen ook bemiddelen bij het aangaan van de juiste verzekering. Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak op de website van TLN Verzekeringen.