Het aantal lege trucks, trailers en containers op de weg terugdringen, dat is de missie van Bulkio. Daarom koppelt het onlineplatform lege kilometers aan beschikbare bulktransporten door slim gebruik te maken van data. Het platform houdt rekening met de specifieke eisen die gelden voor het bulkvervoer. Zo kunnen vervoerders meer volle kilometers rijders en verladers kunnen ritten plaatsen tegen een gunstiger tarief.

Handel in lege kilometers

Het nieuwe, sterk geautomatiseerde platform is daarin uniek, stelt Pirke van den Elsen, managing director bij Bulkio. “Dit platform is specifiek voor bulktransport. Het biedt in brede zin voordelen. Het maakt niet alleen de administratie en betaling eenvoudiger; Bulkio handelt ook in lege kilometers. Wij zoeken voor vervoerders actief naar de match tussen een lege oplegger en een beschikbaar transport. Dit leidt uiteindelijk tot hogere transportopbrengsten. We bieden voor verladers de garantie dat het transport wordt uitgevoerd.”

Bulkio mikt op versnelde groei

Het platform is in de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid, aldus Van den Elsen. “Het huidige team heeft daarmee een ongelooflijk knappe prestatie geleverd”, vertelt hij. “Per jaar worden er op dit moment 25.000 transporten in de markt geplaatst. Dat er nu – naast Van den Bosch – ook andere partijen bulktransporten mogen plaatsen zal de groei verder versnellen. Onze technologie achter het Bulkio-platform is daarop ingericht. Door de ondersteuning van tachtig parameters, geavanceerde algoritmes en slimme sensoren kan het team snel de juiste matches vinden.”

Transporten vaker via platforms

Van den Elsen vertelt dat Bulkio erin gelooft dat verladers in de toekomst hun transporten meer en meer via platforms in de markt zullen zetten. “Het succes voor Van den Bosch toont aan dat het ook voor anderen grote voordelen oplevert. Door technologie op de juiste manier in te zetten, bouwen we een groot netwerk op, bestaande uit vervoerders en verladers die we bij elkaar kunnen brengen." 

Bijkomende positieve gevolgen zijn minder drukke wegen, minder milieuproblemen en minder hard stijgende vervoerskosten. Van den Elsen kijkt uit naar de nieuwe uitdaging: “Met deze nieuwe naam en dit nieuwe product gaan we de markt ten goede veranderen.”