Tot € 5.000 kunnen de chauffeurs van Claassen Logistics per jaar aan bonussen verdienen. Het begin dit jaar ingevoerde systeem bestaat uit verschillende onderdelen. De helft wordt bepaald door het aantal ‘stops’ dat de chauffeurs afwerken. “Aan het eind van elke periode van vier weken maken we daarvan de rekening op”, vertelt directeur/eigenaar Florent Claassen. “De eerste aan de stops gerelateerde bonussen zijn in februari uitbetaald aan alle bij ons in dienst zijnde chauffeurs. De andere helft wordt bepaald door het schadeverloop, de rijstijl en de beoordeling van de leidinggevende. Die kijkt daarbij naar de werkhouding van de chauffeur: hoe communiceert hij, is hij flexibel, denkt hij mee? Van de drie elementen die niet gekoppeld zijn aan het aantal stops, maken we aan het eind van het jaar de rekening op.” 

Claassen verwacht dat de meeste chauffeurs op jaarbasis rond de € 3.500 extra mee naar huis nemen met dit systeem. Dat geldt overigens alleen voor de groep die op Tilburgse vestiging werkt. Daar is het chauffeurstekort volgens het bedrijf het meest nijpend. Bij de locatie in Rogat, gemeente Meppel, speelt dit wat minder en geldt daardoor een aangepast bonussysteem. 

Noodgedwongen afscheid nemen

Claassen Logistics hoopt met de bonussen het huidige chauffeursbestand van ongeveer 140 vast te houden en dit jaar zo’n vijftien nieuwe mensen aan te trekken. “Door het tekort aan chauffeurs hebben we de afgelopen jaren noodgedwongen van klanten afscheid genomen en nee moeten verkopen. Dat is iets wat je absoluut niet wilt, maar door het gebrek aan capaciteit kon het helaas niet anders. En ondanks die drastische maatregelen is de druk op de chauffeurs ook nu nog te hoog. In Tilburg met zijn vele logistieke bedrijven zijn nieuwe mensen niet of nauwelijks te vinden. Bedrijven proberen daardoor chauffeurs bij elkaar weg te halen. Ook bij ons. Wij zijn een familiebedrijf dat goed voor zijn mensen zorgt. We zetten altijd in op een lange relatie met klanten en medewerkers. Dat mensen overstapten naar concurrenten was een heel nieuwe wereld voor ons.” 

‘Of en hoeveel extra ritten de chauffeurs rijden, bepalen ze zelf. Er zijn ook geen tijdslimieten vastgelegd waarbinnen de stops moeten plaatsvinden’

Florent Claassen, directeur/eigenaar van Claassen Logistics

Ook de landelijke trends – de vergrijzing van het chauffeurskorps, de toenemende concurrentie met andere branches en de economische groei – dragen bij aan het oplopende tekort bij Claassen Logistics. “Wij richten ons met het werk dat we aanbieden – dat voor 90 procent bestaat uit fijnmazige distributie in de Benelux – op een bepaalde groep chauffeurs. Distributiewerk betekent vijftien tot 25 stops per dag. Het is een heel leuke baan waarbij je overal komt en veel contact maakt met klanten, maar niet elke chauffeur ligt dat. Voor dat werk is het bovendien het handigst als je in de regio woont.” 

Wie betaalt de bonus?

Vóór de invoering van het bonussysteem haalde zijn bedrijf volgens Claassen al van alles uit de kast om nieuwe chauffeurs aan te trekken. “We leiden per periode meer dan tien mensen op via het STL-traject, richten ons actief op zijinstromers, waaronder vrouwen, en proberen op allerlei manieren een aantrekkelijke en flexibele werkgever te zijn. Dat is niet voldoende gebleken. Ook sluiten bepaalde regelingen niet altijd goed aan bij de praktijk. Veel zijinstromers willen graag twee of drie dagen werken en daaraan komen wij graag tegemoet, maar in de aan hun opleiding verbonden subsidieregeling is vastgelegd dat wij hen een contract van minimaal 32 uur moeten aanbieden. Dat werkt dus helaas niet.” 

Met bonussen tot € 5.000 per jaar hoopt Claassen Logistics zijn chauffeursbestand met 10 procent uit te breiden. © Claassen Logistics

“We zijn gaan nadenken over wat we nog meer konden doen en zo ontstond het idee voor dit bonussysteem”, vervolgt de directeur. “Onder meer omdat we het in de cao vastgestelde basissalaris van chauffeurs aan de lage kant vinden. Met deze stap kunnen we daar wat aan doen zonder de cao-afspraken te schenden. Voorwaarde was wel dat onze klanten eraan meebetaalden, want onze marges zijn niet dusdanig dat wij dit volledig zelf kunnen bekostigen. Wij hebben het hen allemaal voorgelegd en erbij aangegeven dat we hiermee de kans op levering kunnen blijven garanderen. Alle klanten zijn akkoord gegaan en nemen het grootste deel van de bonussen voor hun rekening. Met die geweldige medewerking zijn we uiteraard enorm blij.” 

Extra waardering, bewustere rijstijl

Bij de chauffeurs van de transportonderneming is het bonussysteem positief ontvangen, geeft Claassen aan. Een van hen, Niels Lambregts, bevestigt dat. “Zelf ben er ik enthousiast over en van collega’s heb ik ook nog geen negatieve geluiden gehoord. Door het chauffeurstekort kregen we al vaak de vraag om na de reguliere werkdag extra ritten te rijden. Ik werk sinds een jaar als chauffeur. Hiervoor was ik planner bij Claassen. De ‘andere kant’ ken ik daardoor ook. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om alles weg te krijgen. In de praktijk verandert er eigenlijk niets voor ons chauffeurs. Behalve dan dat we meer betaald krijgen voor die extra ritten en dat is natuurlijk mooi. Het voelt ook als extra waardering. Als het om het rijden zelf gaat, is er voor mij trouwens wel wat veranderd. Ook met je rijstijl kun je een bonus verdienen. Via de boordcomputer kun je zien hoe zuinig je rijdt en ik moet zeggen dat ik daar nu wel bewuster mee bezig ben.” 

Geen extra druk op chauffeurs

Claassen vult aan: “Op die manier draagt het systeem eveneens bij aan veiligheid en duurzaamheid. Wij leggen ook geen extra druk op de chauffeurs. Of en hoeveel extra ritten zij rijden, bepalen ze zelf. Er zijn ook geen tijdslimieten vastgelegd waarbinnen die stops moeten plaatsvinden. Wij zien daardoor alleen maar positieve kanten – voor onze klanten, de chauffeurs, ons bedrijf en in de concurrentieslag om nieuwe mensen. Zoals gezegd leverde alle publiciteit over het bonussysteem veel reacties op. Met meerdere potentiële chauffeurs lopen momenteel gesprekken.”

Lees ook:
‘Benoem de sector niet zo expliciet als mannenwereld’

“Op de zijinstroomavonden van STL en TLN komen onderwijzeressen en verpleegkundigen die eigenlijk altijd chauffeur hadden willen worden en nu die kans grijpen”, vertelt Caroline Blom van TLN in een webinar met en over vrouwen in het transport.