Met de projecten wordt gewerkt aan het bevorderen dat bedrijven met een klein tot middelgroot wagenpark overstappen op emissievrij vervoer, het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie en oplaadinfrastructuur in distributiecentra en het stimuleren van de invoering van synthetische vliegtuigbrandstoffen als middel om de uitstoot van moderne vliegtuigen te verminderen.

Green Deal

De vervoerssector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in het Parijsakkoord. De EU Green Deal heeft ook geleid tot specifieke doelstellingen voor vervoer die zijn opgenomen in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. 

In Nederland is het goederenvervoer verantwoordelijk voor 12 procent van de CO2-uitstoot van de Nederlandse economie. De luchtvaart is verantwoordelijk voor 45 procent van deze uitstoot en het wegvervoer voor nog eens 21 procent (CBS, 2019).

Blij met steun FedEx Express

"We zijn verheugd om deze projecten aan te gaan met de steun van FedEx Express”, zegt Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. "Onze ambitie is dat deze samenwerking ertoe leidt dat duurzame logistieke oplossingen enerzijds gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk worden en anderzijds een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot door de transportsector stimuleert. We kijken ernaar uit om samen te werken aan het bereiken van klimaatdoelstellingen in Europa.”
In een interview met deze site zei Demmers eerder deze maand dat het wat milieuvriendelijk transport tijd wordt om te gaan oogsten. ”Wat ons betreft is de tijd van abstracte doelen en praten voorbij, we moeten nu concrete resultaten boeken. Afgelopen jaren is al begonnen met het uitwerken van nieuw beleid. Denk aan zero-emissiezones voor stadslogistiek en de kaders van de vrachtwagenheffing. Na het zaaien wordt het de komende jaren tijd om 'te oogsten'. 

Uitstootvrij transport

In de samenwerking met Natuur & Milieu zal FedEx Express de expertise van zijn cross-functionele duurzaamheidsafdeling inbrengen en zijn ervaring en perspectief toevoegen als exploitant van een uitgebreid Europees wegennet. "Elektrificatie van onze eigen vloot voor het ophalen en afleveren van pakketten en het voorbereiden van onze faciliteiten op de behoeften van de toekomst zijn belangrijke onderdelen van de manier waarop FedEx Express in Europa CO2-uitstootvrij zal opereren”, aldus David Canavan, chief operating officer bij FedEx Express. "Door samen te werken met Natuur & Milieu zijn we er trots op dat we een rol kunnen spelen bij het mogelijk maken van zero-emissieoplossingen op een bredere schaal. Of het nu gaat om het terugdringen van de uitstoot van het wegtransport tot nul, het vervangen van energie en infrastructuur om distributiecentra toekomstbestendig te maken, of het revolutioneren van de luchtvaart met synthetische brandstoffen, wij maken een duurzamere logistiek mogelijk vanaf de basis.”

Duurzaamheidsdoelstellingen

FedEx kondigde onlangs zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen aan om in 2040 wereldwijd koolstofneutraal te opereren, met een investering van meer dan 2 miljard dollar in het optimaliseren van de werkzaamheden, hernieuwbare energiebronnen en de vermindering van CO2-uitstoot. De lokale en Europese samenwerking met Natuur & Milieu is een aanvulling op de 100 miljoen dollar aan financiering die FedEx verstrekt voor de oprichting van het Yale Center of Natural Carbon Capture in de Verenigde Staten – een Europese samenwerking met potentieel om oplossingen voor de industrie te versnellen.