De daling is volgens het CBS volledig aan het internationale vervoer toe te schrijven. Het internationaal over de weg vervoerde gewicht daalde vorig jaar met bijna 3 procent tot 125 miljoen ton. Daartegenover was bij het vervoer binnen Nederland sprake van een stijging van 0,2 procent tot 561 miljoen ton.

Transport levensmiddelen

Bijna een derde van de goederen die in Nederlandse vrachtwagens wordt geladen bestaat uit landbouwproducten en andere levensmiddelen. Het transport daarvan steeg vorig jaar met 3 procent. Het vervoer van zand, grind en bouwmaterialen viel 2,6 procent hoger uit. Deze goederen zijn goed voor een vijfde van het totale gewicht.

cbs transport 2020

Ook het vervoer van aardolieproducten en meststoffen steeg. Het transport van goederen als ertsen, staal, chemische producten en stukgoederen daalde met 4,6 procent.

-13 procent naar Verenigd Koninkrijk

Het totaal aan gewicht dat van en naar Nederland de grens overging daalde in 2020 met 1 procent op jaarbasis, meldt het CBS. Dat kwam vooral doordat er minder goederen werden geëxporteerd. Vooral het transport naar het Verenigd Koninkrijk was met een daling van bijna 13 procent te merken. Daarnaast werden ook minder goederen naar Frankrijk (-10 procent) en België (-6 procent) vervoerd.

Duitsland belangrijkste buitenlandse bestemming

Het totale gewicht van transport naar Duitsland, de belangrijkste buitenlandse bestemming van Nederlandse vrachtauto’s, steeg vorig jaar met 0,6 procent. De hoeveelheid goederen die vanuit het buitenland naar Nederland werden vervoerd nam met 2,1 procent toe.

Einde coronacrisis in zicht

Voor de transportsector is het einde van de coronacrisis duidelijk in zicht, constateert ABN Amro eerder deze maand in een sectorprognose. In een aantal branches is het herstel al maanden geleden ingezet. De sector profiteert van het krachtige herstel van de wereldwijde goederenhandel en industriële productie.