Door samen te werken in deze innovatieprogramma’s willen de betrokken partijen Nederland koploper maken in groene mobiliteit. De samenwerkende partijen dragen zelf ruim € 26 miljoen aan eigen middelen bij, daarmee bedraagt de totale technologische impuls voor de sector € 73 miljoen.   

Green Transport Delta

Bijzonder aan de twee programma’s is dat er cross-sectoraal wordt gewerkt in een landelijk innovatief ecosysteem. In de consortia werken tientallen publieke en private partijen, onder de naam Green Transport Delta, intensief samen in twee innovatieprogramma’s voor de automotive sector, maritieme én luchtvaartsector. Grote bedrijven als VDL Groep, DAF Trucks, NXP Semiconductors en Bosal, mkb-bedrijven en start-ups zoals Eleo werken samen met kennispartners als TNO, Technische Universiteit Eindhoven en Maastricht University. RAI Automotive Industry NL en Brainport Development tekenen voor het meerjarig programmamanagement van de consortia.  

Lees ook: Nederlands waterstofconsortium DreamH2aul ontwikkelt vrachtwagens en tankstation

Programma elektrificatie en waterstof

De programma’s gaan concrete resultaten opleveren. Zo wordt er ingezet op waterstofverbrandingsmotoren, brandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur. 

Op het gebied van elektrificatie betreft het de ontwikkeling van:

  • Een lokale ontwikkel- en productieomgeving voor batterijmodules en -pakketten;
  • Het ontwikkelen van het batterijmanagementsysteem van de toekomst;
  • Het inrichten van een slimme laadinfrastructuur en processen om batterijen veilig op te slaan en te recyclen om grondstoffen te herwinnen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van circulaire voertuigen.  

Belangrijke ondersteuning in transitie  

Albie van Buel, managing director van RAI Automotive Industry NL, is trots dat de inspanningen zijn beloond. “We hebben als organisatie vanaf het begin van de coronapandemie ingezet op een fors R&D-steunpakket voor de automotivesector. Het is geweldig om nu voor deze projecten de belangrijke ondersteuning te krijgen ten behoeve van verdere technologische ontwikkelingen van de noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit.” 

Vol energie verder 

Ook Paul van Nunen, directeur van Brainport Development, is verheugd over de toekenning van de subsidies door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ”Het ambitieniveau van de samenwerkende partijen is stevig. Nederland wil een leidende rol blijven spelen in de wereldwijde transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Door onze krachten te bundelen kunnen we Nederland koploper maken in groene, slimme mobiliteit. De toekenning van financiering aan deze deelopgaven in het programma is een mooie impuls. We gaan met de consortia vol energie verder.”  

Lees ook: ‘Teleurstellend dat de elektrificatie van een opbouw niet wordt gestimuleerd’