Ruim vier vijfde van het tonnage in 2021 werd volgens het CBS binnen Nederland vervoerd. België is de belangrijkste buitenlandse bestemming van Nederlandse vrachtauto’s. Nederlandse vrachtauto’s vervoerden 572 miljoen ton goederen (81,5 procent) binnen Nederland, een toename van 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Na een lichte daling in 2020 steeg het binnenlands vervoer naar het hoogste niveau ooit. Het internationaal over de weg vervoerde gewicht steeg van 125 miljoen ton in 2020 naar bijna 130 miljoen ton in 2021, een toename van 3,5 procent.

vervoerd gewicht per jaar

Aandeel landbouw- en voedingsproducten stijgt

Landbouw- en voedingsproducten maken 30,0 procent uit van het door Nederlandse vrachtauto’s vervoerde gewicht. Het vervoer van deze goederen steeg in 2021 met 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het vervoer van zand, ruwe mineralen en bouwmaterialen, goed voor een vijfde van alle vervoerde goederen, nam toe met 1,2 procent. Het vervoer van vervoersmaterieel, machines en overige (stuk)goederen steeg met 6,5 procent en maakt 30,6 procent uit van het totaal.

vervoerd gewicht producten

Meer gewicht naar buitenland

Het grensoverschrijdend vervoerd gewicht vanuit en naar Nederland steeg in 2021 met 3,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze stijging werd bijna geheel veroorzaakt door het vervoer vanuit Nederland naar het buitenland (6,2 procent). Het vervoerde gewicht naar Frankrijk steeg met 11,8 procent en naar België met 14,7 procent. Dat maakte in 2021 België in plaats van Duitsland de belangrijkste buitenlandse bestemming van Nederlandse vrachtauto’s. Het vervoerde gewicht naar Duitsland bleef in 2021 vrijwel gelijk. Het door Nederlandse vrachtauto’s vervoerde gewicht naar het Verenigd Koninkrijk daalde verder, met 8,6 procent.
De hoeveelheid goederen die vanuit het buitenland naar Nederland werd vervoerd nam in 2021 ook iets toe, met 0,9 procent.

3,0 procent meer voor beroepsvervoerders

In 2021 vervoerden Nederlandse beroepsvervoerders 566 miljoen ton goederen, 3,0 procent meer dan een jaar eerder. 80,6 procent van het totaal door Nederlandse vrachtauto’s vervoerde gewicht werd vervoerd door beroepsvervoerders. Het eigen vervoer, waarbij goederen worden getransporteerd door het bedrijf zelf, steeg in 2021 met 0,9 procent naar bijna 136 miljoen ton.

Lees ook:
87 procent wegvervoer wordt uitgevoer met Euro 6-voertuigen

Gemeten in het aantal ladingtonkilometers – vervoerd gewicht in tonnen over een aantal kilometers – blijkt dat in 2021 87,0 procent van het wegvervoer wordt uitgevoerd met Euro 6-voertuigen, zo blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers.