Het 46 maanden durende project heeft volgens Iveco aangetoond dat platooning een sleutelrol kan spelen bij de verwezenlijking van duurzaam vervoer. Bovendien kan het de weg banen voor platooning met meerdere merken en autonoom rijden. Hierdoor worden het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verlaagd en de verkeersveiligheid en de verkeersefficiëntie verbeterd. 

Ontwikkeling functies voor platooning

Binnen het project Ensemble zijn twee platooningfuncties voor vrachtwagens gedefinieerd. De ene – Platooning as Support Function (PSF) – is gebaseerd op geteste technologie en geschikt voor alle gebruikssituaties die in het huidige verkeer voorkomen. De andere is Platooning as Autonomous Function (PAF): een tussenstap naar een volledig autonome vrachtwagen, die op dit moment alleen in theoretische termen is gedefinieerd.

Ensemble presenteert platooningtechnologie

Het Ensemble-project –  medegefinancierd door de Europese Unie en geleid door de Nederlandse onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO – ging in juni 2018 van start. Het doel was de ontwikkeling, het testen en het valideren van een veilige multi-brandplatooningtechnologie. De meewerkende partijen wilden de haalbaarheid ervan in reële verkeersomstandigheden aantonen en C-ITS-communicatiediensten integreren. Om dit doel te bereiken, heeft het consortium de zes belangrijkste Europese vrachtwagenfabrikanten, de European Intelligent Transportation System (ITS)-organisatie Ertico, de Europese vereniging van automobieltoeleveranciers Clepa en kennispartners als de Universiteit Gustav Eiffel en Vrije Universiteit Brussel bijeengebracht. 

Het project is nu voltooid en de resultaten werden door het Ensemble-consortium gepresenteerd tijdens een slotevenement in Brussel. Het project heeft een multi-brandtechnologie ontwikkeld, waarover de deelnemende OEM's van vrachtwagens het eens zijn geworden, met de specificatie van een veilig voertuig-voertuig (V2V)-communicatieprotocol om het juiste gedrag en de juiste reactie van elke vrachtwagen in de platoon in elke verkeerssituatie te garanderen. Deze technologie werd op 23 september 2021 met succes ingezet in echte verkeersomstandigheden in Spanje, in de regio Barcelona, toen zeven door de deelnemende fabrikanten geprepareerde vrachtwagens samen reden in een volledig gecoördineerd platoon. 

Geconnecteerd en autonoom rijden

“Het Ensemble-project is een belangrijke stap op onze weg naar connected en autonoom rijden”, vertelt Valerio Liga, Advanced Engineering CCAM projectmanager bij Iveco. “Dankzij de goede samenwerking tussen de belangrijkste Europese voertuigfabrikanten, leveranciers, onderzoekscentra en universiteiten kunnen we aantonen dat de platooningfunctionaliteit voor meerdere merken in reële omstandigheden kan werken.” 

Liga vervolgt: “Het volledige potentieel van platooning kan echter pas worden bereikt wanneer de menselijke bestuurder in de volgvrachtwagens niet langer nodig is (of wanneer hun diensturen kunnen worden verlengd) en de technologie verder wordt ontwikkeld om kortere afstanden tussen de vrachtwagens mogelijk te maken. Dit zal resulteren in een betere aerodynamica, een lager brandstofverbruik en een verbeterde transportcapaciteit (hogere voertuigdichtheid op de vrachtwagenbaan). Dit is wat de PAF beoogt te bereiken. Ook al heeft de platooningfunctie op zich geen toekomst, de studies die zijn uitgevoerd en de technologieën die tijdens het project zijn ontwikkeld, zullen nuttig zijn om de ontwikkeling van connected en autonoom rijden in Europa de komende jaren te bevorderen.” 

Lees ook:
Aviko neemt autonoom transportvoertuig van VDL Groep in gebruik

Aviko heeft de eerste VDL Mixed Traffic Transporter (MTT) in gebruik genomen. Diepgevroren friet en andere aardappelspecialiteiten worden op het terrein van de aardappelverwerker in Steenderen autonoom én milieubewust met dit transportvoertuig vervoerd.