Daarnaast worden schepen uit de markt weggekocht of gecharterd om naar het Oostblok te worden overgebracht, voor het vervoer van Oekraïens graan. Dit leidt niet alleen tot sterke prijsstijgingen maar ook tot toenemende schaarste aan scheepsruimte. KBN maakt zich dan ook zorgen over deze ontwikkeling.

Schaarste in de binnenvaart

Op dit moment is niet alleen in de drogelading- en containermarkt, maar ook in de kolenmarkt sprake van een groot tekort aan scheepscapaciteit. Daardoor kan de dienstverlening niet langer op het gewenste niveau gehandhaafd worden en worden afvaartfrequenties noodgedwongen afgeschaald. “In combinatie met de dalende waterstanden en de bestaande operationele problemen in de zeevaart – zoals de congestie in de Rotterdamse haven, Cargo Opening-regimes die op de deepseaterminals toegepast worden en de volle stacks op zowel deepsea- als inlandterminals – leidt dit tot problemen in logistieke ketens”, aldus een woordvoerder van KBN.

Leveringsonzekerheid

Hoe de situatie zich zal ontwikkelen is volgens de branchevereniging zeer onzeker. “Er is een grote vraag naar allerlei producten. Productieprocessen draaien enerzijds op volle toeren, maar anderzijds kunnen grondstoffen of onderdelen niet aangeleverd worden en gerede producten niet afgevoerd. De binnenvaart heeft een grote strategische waarde. Als de dienstverlening niet langer gegarandeerd kan worden, komt zowel de continuïteit van productieprocessen als de leveringszekerheid naar consumenten in gevaar. Alternatieven voor de binnenvaart – spoor- of wegvervoer – zijn slechts beperkt voorhanden: ook daar is sprake van capaciteitsproblemen.”

Graan uit Oekraïne

Inmiddels zet de Europese Commissie solidarity lanes op en organiseert matchmaking events om het vervoer van Oekraïens graan te faciliteren. “Het belang daarvan willen wij niet bagatelliseren”, zegt de woordvoerder. “Maar de keerzijde van de medaille is dat de thuismarkt van de schepen die daardoor naar Oost-Europa vertrekken in gevaar komt.”

KBN roept zowel de Nederlandse als Europese overheid op om met een integrale visie te komen, waarbij óók de consequenties voor de logistieke systemen in ogenschouw genomen worden.