Nog steeds worden veel ISO-containers in de vloeistoftransportwereld verwarmd en/of gekoeld met zogeheten ‘reefer’-systemen en/of generatorsets en in de levensmiddelenmarkt rijden nog talloze trailers met dieselaangedreven stroombronnen voor het koelen van hun waar. Reden voor Schenk Tanktransport om Wiegel Transport Equipment te vragen een duurzaam, maar bovenal ‘hufterproof’ alternatief te ontwikkelen voor het ondersteunend verwarmen van hun bitumentrailers. Joris Adelaar, bedrijfsleider bij Wiegel Transport Equipment: “Na een zoektocht bleek een 30 kVA-generatorset dé oplossing te zijn om in een rijdende situatie stroom te leveren. Deze pilot loopt inmiddels sinds juni 2021.”

Pilot met Schenk Tanktransport

Adelaar vervolgt: “Schenk was bereid onze innovatie in te zetten en grondig te testen in het veld. Als deze veldtest een succes wordt, dan worden niet alleen voertuigen bij Schenk hiermee uitgevoerd, maar dan is deze oplossing ook geschikt voor het verwarmen van andersoortige producten als oliën, additieven, zuivel of halffabricaten in de voedingswereld.” 

René van Rijn, technical manager Fleet bij Schenk Tanktransport, vult aan: “De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het systeem is stabiel en we kampen niet meer zoals voorheen met ongewenste stilstand.” Dit is gerealiseerd door onder meer een hydraulische loadsensingpomp in te zetten, die altijd met de motor meedraait. De pomp, uitgerust met een bypass, communiceert met de besturingselektronica van de generator. Dankzij dit unieke samenspel kan de stabiliteit van het systeem te allen tijde worden gegarandeerd en is de CO2-uitstoot lager. Omdat de generator is vervaardigd van aluminium en de overige componenten zijn uitgevoerd in hoogwaardig kunststof of rvs (IP 67) is bovendien een aanzienlijke gewichtsbesparing gerealiseerd.”

Meerjarig betrouwbaar en veilig

Schenk Tanktransport vervoert in Europa vloeibare en gasvormige ADR-stoffen en producten in de (dier)voedingsindustrie. Ook adviseert het bedrijf zijn klanten over lossnelheden, laadconnecties, de lengte en het gewicht van laadslangen, debieten en elektrische geleiding. Momenteel denkt Schenk Tanktransport mee met autoleveranciers over het rijden op waterstof. 

‘Voor elektrisch aangedreven pompen kan makkelijk worden volstaan met één type generator, omdat de motor uitsluitend het vermogen levert dat de gebruiker vraagt’

René van Rijn, technical manager Fleet bij Schenk Tanktransport

De transportonderneming heeft 1.200 opleggers (lees: tankopleggers en huif- en vlakopleggers voor gasflessenvervoer) verdeeld over vier vestigingen en tientallen strategisch gekozen standplaatsen. In België rijdt Schenk voornamelijk voor de (dier)voedingsindustrie en de brandstofmarkt. In Duitsland ligt de focus op het transport van luchtgassen, lpg, diesel en benzine en in Luxemburg vervoert Schenk naast luchtgassen ook AdBlue en richt zich op intermodale activiteiten. In Nederland worden alle bovengenoemde activiteiten uitgevoerd, inclusief het transport in Europa van smeerolie. Van Rijn licht toe: “Het aantal ‘drops’ per dag in Europa ligt naar schatting tussen de 1.800 en 2.100. Het materieel waarmee gereden wordt, dient dan ook meerjarig betrouwbaar en veilig te zijn en uitgerust met de nieuwste technologieën. De pilot met Wiegel Transport Equipment met de 30 kVa-generatorset voor het bitumentransport is een illustratief voorbeeld hiervan.”

Bouw generatoren

“Jarenlang hebben we als Schenk generatoren met al dan niet dubbele hydraulische systemen zelf opgebouwd in onze eigen werkplaatsen”, vertelt Van Rijn verder. “Toen we als technische dienst hiervoor steeds minder tijd hadden, werd het uitbesteed. Sindsdien levert Wiegel Transport Equipment alle 55 kVa-generatorsets van KWG voor nieuwe luchtgas- en CO2-opleggers, alsmede pomptechniek, hydraulieksystemen en stroomvoorziening voor al onze andere voertuigen. Stolk Transmission Services verzorgt de revisie en overbouw van de EME- en KWG-generatoren op bestaande voertuigen.” 

De schakelkasten voor zowel de KWG- als EME-generatoren – voorzien van de benodigde veiligheidsvoorzieningen, isolatiebewaking, temperatuurbewaking en overstroombeveiliging – worden vervaardigd bij Elsto Drives & Controls. Het feitelijk samenbouwen van de schakelkasten en de generatoren gebeurt bij Stolk Transmission Services. Beide bedrijven zijn zusterondernemingen van Wiegel. 

Revisie generatoren

Als een generator gereviseerd moet worden, dan wordt deze bij Wiegel al onder het voertuig uitgehaald en per direct vervangen door een nieuw of gereviseerd model uit voorraad. Het voertuig kan dan de weg weer op en de te reviseren generator gaat naar Stolk Transmission Services. Daar wordt bij binnenkomst gecontroleerd of de generator nog te reviseren is. Zo ja, dan wordt de revisie uitgevoerd, gecompleteerd met een schakelkast van Elsto Drives & Controls en dan gaat de revisieset op consignatiebasis terug naar Wiegel. 

Werkplaats voldoet aan PGS 26

Om Wiegel Transport Equipment ook aan de veel lng-voertuigen van Schenk Tanktransport te kunnen laten werken, is de werkplaats onlangs uitgerust met speciale voorzieningen conform de PGS 26-richtlijn. Zo is onder andere de elektrische installatie aangepast en is een nieuwe alarminstallatie met detectiesysteem geïnstalleerd. 

Zodra er in de werkplaats weer een voertuig van Schenk komt met problemen, dan wordt deze revisieset weer ingezet. Omdat de bouwtijd van schakelkasten acht tot twaalf weken bedraagt, heeft Wiegel standaard voor beide typen generatoren nieuwe en gereviseerde varianten op voorraad liggen, zodat in geval van storing altijd snel kan worden gehandeld.

Hydraulisch versus elektrisch

De luchtgas- en CO2-opleggers met de hydraulische pompen rijden hoofdzakelijk door Duitsland, omdat daar bij het lossen vraag is naar hogere drukken. Omdat dit niet speelt in Nederland, is hier gekozen voor de toepassing van elektrische pompen. Hetzelfde geldt voor CO2. Met een lage delta P kan gelost worden met een elektrische pomp en bij een hoge delta P moet gekozen worden voor een hydraulische pomp. Zeker bij elektrisch lossen van CO2 kan in theorie daarom worden volstaan met een kleinere generator. Vanuit tactisch oogpunt heeft Schenk er desalniettemin voor gekozen om in heel Europa alle luchtgas- en CO2-opleggers uit te rusten met eenzelfde 55 kVa-generator, zodat het altijd de mogelijkheid heeft om de verschillende voertuigen onderling uit te wisselen en tevens het hoogst gevraagde vermogen bij luchtgasopleggers met een 43 kW-pomp kunnen bieden. “Dit alles vanuit de gedachte om met zo min mogelijk auto’s zoveel mogelijk werk uit te voeren”, zegt Van Rijn. “Zeker voor elektrisch aangedreven pompen kan makkelijk worden volstaan met één type generator, omdat de motor uitsluitend het vermogen levert dat de gebruiker vraagt. Dit in tegenstelling tot bij hydrauliekpompen, waar bovengenoemde keuze onherroepelijk leidt tot een slechter rendement. Het nadeel van elektrisch rijden is daarentegen dat grotere en zwaardere elektromotoren nodig zijn, om hetzelfde vermogen te kunnen leveren als met een kleine hydraulische pomp.” 

Op de vraag wanneer nu het beste kan worden gekozen voor de opbouw van een hydraulische of een elektrische pomp, antwoordt de technical manager: “Dat wordt eigenlijk bepaald door de werkdruk aan klantzijde. In alle gevallen geldt dat de druk nooit hoger kan zijn dan de afgeregelde druk van de klantentank, omdat deze is beveiligd.”

100 procent rendement

Inmiddels heeft Schenk Tanktransport 65 nieuwe luchtgas- en CO2-opleggers naar tevredenheid uitgevoerd met 55 kVa-generatorsets van KWG. Generators die gebruikt worden voor het leveren van stroom als het voertuig stilstaat en er vanuit de truck stroom geleverd moet worden om de oplegger met behulp van de pomp te kunnen lossen.