De start van het waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint sluit wat betreft de initiatiefnemers betreft naadloos aan bij het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, dat inmiddels door bijna honderd organisaties is ondertekend. Hysolar stelt de principes van een circulaire economie centraal en ziet hierin een belangrijke rol voor groene waterstof als duurzame energiedrager. De volgende stap is productie van groene waterstof, gepland voor realisatie in 2022. Tot die tijd wordt bij het tankstation waterstof met CO2-compensatie verkocht. 

Krachtenbundeling in waterstoftankstation

Allied Waters en Aannemingsbedrijf Jos Scholman startten in 2019 met eigen bedrijfsauto’s die op waterstof rijden, vervolgens met tractoren en ander zwaar materieel. De recent toegetreden partners in Hysolar vormen een welkome aanvulling: Van Kessel/Greenpoint met de ervaring in de exploitatie van tankstations, en Scholt Energy vanuit zijn rol als energieleverancier en balancing serviceprovider voor de inzet van de electrolyzer die in 2022 moet gaan draaien. De samenwerkende partijen gaan met hun bundeling van kennis uit de transport-, bouw-, water- en energiesector op zoek naar een optimum van efficiency, prijs en duurzaamheid op het gebied van groene waterstof en vervoer.

Groene waterstof

De groene waterstof wordt in de toekomst geproduceerd met elektriciteit van het nabijgelegen zonnepark, dat een vermogen van 9 megawattpiek heeft. Een electrolyzer van 2 megawatt produceert per jaar 250 ton waterstof in continubedrijf. Met tubetrailers kan de groene waterstof ook vervoerd worden naar andere tankstations. 

Maximale duurzaamheid

Gericht op het streven naar maximaal rendement én duurzaamheid, wordt momenteel ook bekeken of de restwarmte die vrijkomt bij de productie van waterstof lokaal ingezet kan worden. Daarvoor ontwikkelt Hysolar met ondersteuning van Allied Waters nu plannen samen met een lokale afnemer van de warmte. Een stap om het totale systeem nog duurzamer te maken.