De focus van de samenwerking is een nieuw tankproces voor vloeibare waterstof (‘subcooled’ liquid hydrogen – slh2-technologie). Deze aanpak moet zorgen voor een hogere opslagdichtheid, een grotere actieradius, sneller tanken en een hogere energie-efficiëntie. Het nieuwe proces maakt gebruik van een hoger drukniveau dan de omgevingsdruk en een speciale temperatuurregeling om het ‘boil-off-effect’ (verdampingseffect) en ‘return gas’ (gas uit de voertuigtank dat terugstroomt naar de tank van het tankstation) tijdens het tanken te vermijden. 

Technologie waterstof tanken

Bovendien vereist het proces geen complexe datacommunicatie tussen het tankstation en de truck tijdens het tanken. Al met al maakt de technologie daardoor eenvoudiger tankstation concepten mogelijk. De basis voor de verbeterde energieopslagdichtheid is het hogere drukniveau in vergelijking met de omgevingsdruk. Dit maakt een hogere waterstofmassa in de tank mogelijk. 

Proefstation in 2023

De ondernemingen plannen het eerste tanken van een prototypetruck bij een proefstation in Duitsland in 2023. Linde en Daimler Truck streven naar een hoge mate van transparantie en openheid rondom de relevante interfaces van de gezamenlijk ontwikkelde technologieën. Door zoveel mogelijk andere bedrijven in staat te stellen hun eigen tank- en voertuigtechnologieën te ontwikkelen conform de nieuwe standaard voor vloeibare waterstof, moet er een wereldwijde massamarkt ontstaan voor het nieuwe proces.

Mercedes-Benz GenH2

In september 2020 vierde Daimler Truck de wereldpremière van de Mercedes-Benz GenH2-concepttruck met brandstofcelaandrijving. Met de GenH2 laat de fabrikant zien op welke specifieke technologieën het focust om heavy duty-brandstofceltrucks met een actieradius van ruim 1.000 kilometer op één tank brandstof geschikt te maken voor het flexibele en veeleisende langeafstandstransport. Praktijktests bij klanten staan gepland in 2023 waarna de serieproductie in de tweede helft van het decennium gerealiseerd kan worden. De prestaties van de truck zouden dankzij het gebruik van vloeibare in plaats van gasvormige waterstof door de aanzienlijk grotere energiedichtheid gelijk moeten zijn aan die van een vergelijkbare conventionele dieseltruck. Het nieuwe tankproces wordt toegepast in de serieversie van de GenH2 en zal eerst worden gevalideerd in andere prototypen. 

Hoge energiedoorvoer

Daimler Truck geeft de voorkeur aan vloeibare waterstof (lh2) in plaats van de gasvariant. Lh2 heeft een hogere energiedichtheid in verhouding tot het volume dan gasvormige waterstof. Hierdoor zijn de tanks van een brandstofceltruck op vloeibare waterstof veel kleiner en door de lagere druk ook aanzienlijk lichter. Dit resulteert in een grotere laadruimte en een hoger laadvermogen. Tegelijkertijd kan er meer waterstof worden getankt, wat de actieradius aanzienlijk vergroot. Dit maakt de serieversie van de GenH2, net als conventionele dieseltrucks, geschikt voor meerdaagse, moeilijk planbare langeafstandsritten met een hoge dagelijkse energiedoorvoer.

Brandstofceltrucks

Daimler Truck werkt momenteel aan de ontwikkeling van de noodzakelijke tanksysteemtechnologieën om vloeibare waterstof bruikbaar te maken voor mobiele toepassingen als energiedrager voor brandstofceltrucks. Bij stationaire toepassingen, bijvoorbeeld in de industrie of bij waterstoftankstations, is opslag van cryogene vloeibare waterstof bij -253 °C al gemeengoed. Dit geldt ook voor het vervoer van vloeibare waterstof als lading.