Het onderzoek heeft de belangrijkste uitdagingen voor kleine tot middelgrote wagenparken in de Benelux in kaart gebracht. Daarbij werden rijgedrag, gebruik van het wagenpark voor persoonlijk gebruik, brandstofverbruik en houding ten opzichte van het verminderen van de impact van de CO2-uitstoot op het milieu onderzocht. 

Bewustwording bestelwagenchauffeur 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was een goede bewustwording van de impact van de CO2-uitstoot op het milieu en een meer proactieve houding ten opzichte van de vermindering. Zeven van de tien chauffeurs gaven aan actief bezig te zijn met het verminderen van hun brandstofverbruik en bijna 50 procent van de chauffeurs werkt al aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze mentaliteitsverandering kwam voort uit het feit dat ze milieubewuster waren (62 procent) en ook kosten wilden besparen (61 procent).

Bijna vier op de vijf (79 procent) bestuurders van bedrijfsauto's gaf aan dat hun werkgever al bezig was met het verminderen van de CO2-uitstoot: door de aankoop van elektrische auto's (23 procent), het belonen van zuinige rijstijlen (21 procent), het aanbrengen van technologische verbeteringen zoals nieuwe motoren of schonere brandstoffen (20 procent) en operationele verbeteringen zoals een efficiëntere planning van de ritten (20 procent).

Maar ook al is het milieubewustzijn toegenomen, de dagelijkse praktijk van 'stationair draaien' – het laten draaien van de motor als het voertuig is gestopt – is nog steeds gebruikelijk. 67 procent van de ondervraagden doet dit. Dit kan deels te wijten zijn aan misvattingen over stationair draaien en hoeveel brandstof het eigenlijk verbruikt. Velen geloven ten onrechte dat stationair draaien milieuvriendelijker is dan het herstarten van de motor bij stilstand.

Rijinzichten cruciaal

Verder is gebleken dat het ondersteunen van medewerkers op de weg met rijinzichten en inzichtelijke managementinformatie cruciaal is voor het succes van een bedrijf en de veiligheid van het personeel. Uit het onderzoek bleek namelijk dat meer dan de helft (53 procent) van de chauffeurs het op prijs stelt om periodiek inzicht te krijgen in hun rijgedrag en -gewoonten. Dit kan eenvoudig worden gerealiseerd via effectieve oplossingen voor wagenparkmanagement.

Ongewenst rijgedrag

Helaas toont het onderzoek ook aan dat ongewenst rijgedrag nog steeds bestaat: 54 procent van de chauffeurs geeft toe dat hij of zij soms te snel rijdt tijdens een werkrit; 36 procent remt te laat en dus hard; 29 procent accelereert regelmatig te snel en 21 procent gebruikt de telefoon handsfree om te bellen tijdens het rijden. Er kan hier meer ondersteuning worden geboden aan werknemers op afstand, omdat deze activiteiten niet alleen leiden tot onnodig brandstofverbruik en dus CO2-uitstoot, maar ook de veiligheid van chauffeurs en andere weggebruikers in gevaar brengen.

Over het onderzoek
Het onderzoek van Verizon, uitgevoerd door Team Vier, werd gedaan onder vijfhonderd Nederlandse
en honderd Vlaamse eigenaars van bestelwagens, chauffeurs en bedrijfsleiders die actief zijn in verschillende sectoren.
Het hele onderzoek inzien? Bestel hier het eBook ‘Grip op uw wagenpark, inzicht in rijgedrag’.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat hoewel vier op de vijf (84 procent) chauffeurs aangeeft dat ze zich altijd aan de bedrijfsregels houden bij het gebruik van een bedrijfsvoertuig; overigens vervaagt deze lijn in de praktijk bij sommige werknemers. 34 procent van de chauffeurs gebruikt de bestelwagen soms zonder toestemming voor privédoeleinden; 29 procent is met zijn bedrijfsauto op vakantie geweest en 29 procent heeft zelfs de bedrijfspas gebruikt om te tanken met zijn eigen auto.

Fleetmanagementoplossingen

Fleetmanagementoplossingen kunnen bedrijven veel voordelen bieden om de efficiëntie van hun processen te verbeteren – van de backoffice tot de chauffeurs op de weg. Denk hierbij aan inzicht in het brandstofverbruik, kostenbesparingen, productiviteit en veiligheid. 84 procent van de respondenten was het ermee eens dat het een goed idee is om dit soort oplossingen te gebruiken om de werknemers te helpen zuiniger te rijden. Daarnaast is 69 procent van de chauffeurs die al worden ondersteund door fleetmanagementoplossingen positief over de ervaring. Van die groep geeft 48 procent aan dat de oplossingen hen helpen zuiniger en veiliger te rijden. Ze hebben ook het gevoel dat hun collega's ook kunnen profiteren van het gebruik ervan. Veel mensen die momenteel niet over de oplossingen beschikken, staan te popelen om ze te kunnen gebruiken. Zo wil 44 procent graag advies over veilig en zuinig rijden en is 22 procent geïnteresseerd in het automatisch volgen van ritten voor de registratie van de afgelegde kilometers.