Met een aandeel van meer dan 90 procent is de Academy of Logistics (AoL) de absolute marktleider in Nederland op het gebied van E-Log-opleidingen. E-Log is een door de European Logistics Association (EU-orgaan ELA) geïnitieerde en ontwikkelde managementopleiding voor logistici die uit drie niveaus bestaat. “98 procent van onze E-Log-cursisten kiest voor European Senior Logistician, ES-Log”, vertelt directeur Henk Bouwman van de in de stad Groningen gevestigde AoL. “Dat is een opleiding op hbo+/hbo4-niveau voor werkenden en gericht op tactisch logistiek management. Bij het behalen van het diploma van deze deeltijdopleiding krijgt de cursist de bachelorgraad. European Junior Logistician, EJ-Log, en European Master Logistician, EM-Log, zijn de andere twee. Die eerste is een mbo+/hbo2-opleiding voor operationeel logistiek management en de tweede heeft een universitair niveau en richt zich op strategisch logistiek management.”